در این بخش از سایت شما به تمامی دروس گرامر و دستور زبان آلمانی از سطح مبتدی تا پیشرفته یعنی از سطح A1 تا سطح C2 دسترسی دارید.

 

چنانچه بخواهید می توانید به صورت جداگانه به هر یک از سطوح گرامر زبان آلمانی دسترسی داشته باشید

سطح A1

سطح A2

سطح B1

سطح B2

سطح C1

سطح C2