image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

در این بخش از سایت می خواهیم با هم به قید در زبان آلمانی بپردازیم

 

قید یا Adverb در زبان آلمانی به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند

 

۱. قید زمان

۲. قید مکان

۳. قید تاکیدی

 

شما برای دانستن و آشنا شدن با قید در زبان آلمانی و همچنین نحوه استفاده و کاربرد آنها در زبان آلمانی ، تنها کافیست این دروس را دنبال کنید.

 

نگاهی به قیدهای زمان در زبان آلمانی

نگاهی کلی به حروف ربط و قیدها در زبان آلمانی 

نگاهی به واژگان تاکیدی در زبان آلمانی

 

 

 

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De