سلام دوستان،

در این درس می خواهیم با هم یاد بگیریم که چگونه می توان یک اتفاقی که قرار است در زمان آینده رخ بدهد را بیان کرد؟

 

هنوز با زمان آینده در زبان آلمانی آشنایت ندارید؟

 

جزوء زمان آینده ساده Futur 1 ( کلیک کنید )

جزوء زمان آینده کامل Futur 2 ( کلیک کنید )

 

 

Vermutung und Zukunft mit Futur 1

حدس ، گمان و آینده در زمان آینده ساده

 

به مثال زیر توجه کنید :

 

Im kommenden Jahr werden die Schulen mehr Geld bekommen

در سالی که می آید ، مدارس پول بیشتری دریافت خواهند کرد

 

قبل از اینکه به طور کامل به درس بپردازیم ، بهتر است ، نگاهی به kommenden داشته باشیم و ببینم اصلاً چی هست و از کجا آمده

 

همه ی ما با فعل kommen آشنایت داریم و میدانیم که به معنی آمدن است ، حال اگر این فعل را بخواهیم تبدیل به صفت کنیم تنها کافیست حرف d به آخر آن اضافه شود. یعنی بشود :

 

kommend

چیزی که قرار است بیاید (‌در آینده ) ، پیش رو ، در حال آمده

 

به مثال زیر توجه کنید :

 

in der kommenden Woche

در هفته آینده

 

پس در اینجا فعل kommen تبدیل به صفت kommend شد و همانند صفت ها با توجه به آرتیکل و اسم جمله ، صرف شد.

 

در واقع به این اتفاق ساده در دستور زبان آلمانی Partizip 1 گفته می شود.

 

برای درک بیشتر می توانید دروس زیر را مطالعه کنید :

 

صرف صفت ( کلیک کنید )

نگاهی به مبحث Partizip ( کلیک کنید )

 

خب اما برگردیم به درس :

 

در ابتدای درس آمدیم و مثال زیر را بیان کردیم :

 

Im kommenden Jahr werden die Schulen mehr Geld bekommen

در سالی که می آید ، مدارس پول بیشتری دریافت خواهند کرد

 

حال اگر بخواهیم سوالی کنیم جمله بالا را و بپرسیم که این اتفاق ِ پول بیشتر به مدارس دادن در سال آینده رخ میدهد یا نه؟ چه باید کرد!؟

 

ما می توانیم با استفاده از اصطلاح : باور داری؟ قبول داری ؟ در زبان آلمانی استفاده کنیم و پس از آن خودمان یک جمله در آینده ساده Futur 1 بسازیم.

 

Glaubst du das? Die Schulen werden wahrscheinlich weniger Geld bekommen

تو اینرا باور داری؟ ( که ) مدارس احتمالاً پول کمتری دریافت خواهند کرد؟

 

ما میدانیم که برای ساخت زمان آینده ساده از فعل کمکی werden استفاده میکنیم و در مثال بالا ، ابتدا یک جمله در زمان حال گفته می شود ، مانند :

 

?Glaubst du das

?Denkst du das

?Sagst du das

…und so weiter

باور داری اینرا؟ یا باور داری آنرا؟

فکر میکنی اینجورویه؟

میگی اینجوریه ؟

و به همین ترتیب …

 

 

 

ما می بایستی پس از صرف فعل werden با توجه به ضمیر جمله ، همانند تصویر بالا ، آنگاه چیزی را بیان کنیم و بعد از آن فعل اصلی مان را به انتهای جمله ببریم.

 

 

 

از آنجایی که Die Schulen یعنی مدارس ، یک اسم جمع می باشد ، پس فعل werden نیز به همین شکل werden می آید و اگر توجه کرده باشد پس از بیان nächstes Jahr mehr Geld در سال آینده پول بیشتری ، آنگاه فعل اصلی جمله ما آمده است ، یعنی kommen.

 

نکته مهم : هرگاه در جمله ما فعل کمکی داشته باشیم ، حال چه werden باشد و چه können, müssen, sollen, mögen و … ، آنگاه این فعل کمکی است که با توجه به ضمیر جمله صرف می شود و فعل اصلی ما به همان شکل مصدری که هست ( بدون صرف به همراه en ) آنگاه به انتهای جمله میرود.

 

نکته دیگر در این نوع جملات و اتفاقات در زمان آینده ، استفاده از قید زمان است ، مانند morgen, übermorgen, morgen Früh, nächstes Jahr و … که تمامی اینها قیدهای زمان ، برای زمان آینده می باشند.

 

Der Präsident wird morgen Berlin besuchen

رئیس جمهور فردا از برلین بازدید خواهد کرد

 

از آنجایی که der Präsident یعنی er ( او ) ضمیر سوم شخص مفرد است ، پس فعل werden به شکل wird صرف می شود و پس از آن قید زمان آینده morgen نیز آمده است و در نهایت فعل اصلی جمله به همان شکل مصدر یا Infinitiv به انتهای جمله میرود.

 

نه تنها از قیدهای زمان بلکه در اینگونه جملات ، ما می توانیم از قیدهای دیگر نیز استفاده کنیم. مانند :

 

….,wohl, vielleicht, wahrscheinlich

در حقیقت ، شاید ، احتمالاً ، ….

 

نکته مهمی که وجود دارد ، اگر ما قید زمان در جمله بکار ببریم ، به صورت غیر رسمی ( جملات عامیانه ) می توانیم دیگر فعل werden را حذف کنیم ، به مثال زیر توجه کنید :

 

Der Präsident wird morgen Berlin besuchen

رئیس جمهور فردا از برلین بازدید خواهد کرد ( به صورت رسمی )

 

Guck mal, der Präsident kommt morgen zu uns nach Berlin

نگاه کن ، رئیس جمهور فردا پیش ما در برلین می آید ( غیر رسمی )

 

چون قید زمان در جمله وجود دارد ، منظور این است که او فردا ( خواهد ) آمد.

 

البته فعل werden کاربردهای دیگری مثلا در Passiv دارد که در درس بعدی به آن نیز خواهیم پرداخت 🙂

 

چند مثال و پایان این درس :

 

?Glaubst, dass es heute schneit

باور داری یا فکر میکنی که امروز برف میاد؟

 

Ja, es wird wohl heute schneien

بله ، در واقع امروز برف خواهد آمد.

 

es در اینجا در واقع منظور das Wetter است که در تفکر آلمانی وقتی بخواهیم هر چیزی که به آب و هوا ربط داشته باشد را بیان کنیم از es استفاده میکنیم ، مثلا : هوا گرم است ، هوا سرد است ، هوا ابریست و …

 

….,Es ist kalt, es ist warm

 

?Denkst du, dass er gleich kommt

فکر میکنی که او همین حالا میرسد؟ ( می آید )

 

Ja, er wird wohl gleich kommen

بله ، در حقیقت یا در واقع او الان هاست که برسد ( بیاید )

 

 

?Denkst du, dass er Zeit hat

فکر میکنی که او وقت دارد؟

 

Ja, er wird wohl Zeit haben

بله ، او در واقع ( می بایستی ) وقت داشته باشد.

 

نکته : در جمله بالا wohl نه تنها معنی در حقیقت یا در واقع را میدهد ، بلکه تاکیدی بر اتفاق های افتاده در جمله نیز می باشد.

 

چنانچه هنوز با واژگان تاکیدی در زبان آلمانی آشنا نیستید ، پیشنهاد میکنم جزوء زیر را مطالعه کنید :

 

تاکید در جملات یا واژگان تاکیدی ( کلیک کنید )

 

 

?Denkst du, dass sie einen Job finden

فکر میکنی که آنها یک شغل یا کار پیدا میکنند؟

 

Ja, sie werden wohl einen Job finden

بله ، آنها در واقع یک شغلی را پیدا خواهند کرد.

 

 

?Meinst du, dass sie zu Hause sind

گمان میکنی که آنها در خانه باشند؟

 

Ja, sie werden wohl zu Hause sein

بله ، آنها دو واقع ( می بایستی ) در خانه باشند.

 

?Glaubst du, dass der Bus bald kommt

فکر میکنی یا تصور میکنی یا باور داری که آن اتوبوس به زودی میرسد؟ ( می آید )

 

Ja, er wird wohl bald kommen

بله ، او در حقیقت ( می بایستی ) به زودی برسد ( ‌بیاید )

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De