image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

شروع هفته در زبان آلمانی روز دوشنبه است.

و جنسیت تمام روزها یا آرتیکل آنها der می باشد.

Montag روز دوشنبه
Der Montag آن دوشنبه
Ein Montag یه دوشنبه ی

Montagmorgen دوشنبه صبح
Der Montagmorgen آن دوشنبه صبح
Ein Montgmorgen یه دوشنبه صبحی

Montagvormittag دوشنبه قبل از ظهر
Montagnachmittag دوشنبه بعد از ظهر
Montagabend دوشنبه عصر

و مانند مثال های بالا در حالت های شناخته شده و ناشناخته با حرف تعریف der و ein میشه مفهوم رو تغییر داد.

Des Montagsmorgens + Genitiv
صبح  ٍ دوشنبه

Des Montagsmittags + G
بعد از ظهر  ٍ دوشنبه

Des Montagsabends + G
عصر  ٍ دوشنبه

Die Montagsnacht + G
شب ٍ دوشنبه

و برای روزهای دیگه هفته هم به همین شکل است.

Dienstag سه شنبه
Mittwoch چهارشنبه
Donnerstag پنج شنبه
Freitag جمعه
Samstag شنبه
Sonntag یک شنبه

و آخر هفته
Wochenende آخر هفته
Das Wochenende آن آخر هفته
Ein Wochenende یه آخر هفته ی

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De