سلام دوستان در این درس کوتاه می خواهیم با هم روزهای هفته در زبان آلمانی را به کمک یکدیگر یادبگیریم.

 


 

der Wochentag

روز هفته

die Wochentage

روزهای هفته

 

همچنین نزدیک به این دو اسم ما اسامی زیر را نیز داریم

 

Wochentags, Werktags که هر دو اسم جمع هستند و حرف تعریف آنها die

روزهای هفته die Wochentags

روزهای کاری die Werktags

 


 

اما به آخر هفته می گوییم : das Wochenende

چرا حرف تعریف آن das شد؟ به خاطر وجود Ende هست که حرف تعریفش das می باشد.

در زبان آلمانی هرگاه ما اسم مرکب بسازیم ، آنگاه آرتیکل اسم دوم ما ، می شود آرتیکل اسم مرکب جدیدی که ساختیم.

 

ما همچنین می توانیم بگوییم : am Wochenende یعنی در آخر هفته و یا اینکه بگوییم am Wochenenden در آخر هفته ها

 

Am Wocheneden spiele ich Fußball

در آخر هفته ها من فوتبال بازی میکنم

 


 

اما قبل از یادگیری روزهای هفته بهتر است بدانید که حرف تعریف تمام روزهای هفته der است برای اینکه تمامی روزهای هفته به جز چهارشنبه به اسم Tag ختم می شود و Tag یک اسم مذکر است و حرف تعریف آن der می باشد.

اما نکته بعدی که باید به آن توجه کنید حرف اضافه روز در زبان آلمانی همیشه am است ، یعنی ما در فارسی می گوییم ( در روز شنبه ) و این ( در ) ما به زبان آلمانی am است.

 

der Montag – am Montag

روز دوشبه ، در روز دوشنبه

 

der Dienstag – am Dienstag

روز سه شنبه ، در روز سه شنبه

 

der Mittwoch – am Mittwoch

روز چهارشنبه ، در روز چهارشنبه

 

der Donnerstag – am Donnerstag

روز پنج شنبه – در روز پنج شنبه

 

der Freitag – am Freitag

روز جمعه ، در روز جمعه

 

der Samstag – am Samstag

روز شنبه ، در روز شنبه

 

der Sonntag – am Sonntag

روز یک شنبه ، در روز یک شنبه

 


 

خب دوستان ، حال که با روزهای هفته در زبان آلمانی آشنا شدیم بهتر است با اوقات روز نیز آشنا شویم. اما قبل از آشنا شدن اجازه بدید یاد بگیریم که حرف تعریف تمام اوقات روز به جز شب der می باشد.

 

 

der Morgen

صبح

 

der Mittag

ظهر

 

der Vormittag

قبل از ظهر

 

der Nachmittag

کمی بعد از ظهر

 

der Abend

بعدازظهر یا عصر

 

die Nacht

شب

 


 

حال که با این اسامی آشنا شدیم در آخر خوب است که بدانیم ما می توانیم از این اسامی که یاد گرفتیم به شکل زیر نیز استفاده کنیم :

 

am Montag Abend

در دوشنبه سر شب یا در دوشنبه عصر

 

der Samstag Nachmittag

شنبه کمی بعد از ظهر

 

و برای باقی نیز به همین صورت 🙂

 


 

آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : de.alemani.deآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De