image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

پس از یادگیری الفبای زبان آلمانی و چند درس گرامری حال وقت آن است که دایره لغات خودمان را گسترش بدهیم ؛ رفتن به بخش لغات کاربردی

 

البته می توانید در بخش آموزش رایگان دروس شقیرته ، روزانه با فراگیری یک درس گام های نخستین یادگیری زبان آلمانی را بردارید

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De