اولین درس از کتاب Schritte Plus 1 رو با هم شروع می کنیم.

در این درس با جملات ساده شروع کرده مانند :

Guten Tag روز بخیر

Mein Name ist نام من هست

?Und wie heißen Sie و نام شما چیست ؟

? Und wie heißt du و نام تو چیست ؟

Guten Tag روز بخیر که در بالا نیز گفتیم.

Hallo سلام

Auf Wiedersehen خدانگهدار

Tschüs خداحافظ

در بخش A2 از شما خواسته مکالمات رو گوش کنید که می تونید با استفاده از نرم افزار من نیز اینکارو انجام بدید.

و جملات و مکالمه به کار برده به این صورت است.

Auf Wiedersehen, Herr Schröder.

Tschüs, Fleix

Guten Abend, meine Damen und Herren  خانم ها و اقایان عصر بخیر

Willkommen bei Musik ist international خوش آمدید به ( موزیک بین المللی است )

Guten Morgen, Frau Schröder

Guten Morgen, Oh, danke. Wiedersehen

Oh, danke آه مرسی ( سپاس )

Wiedersehen خداحافظی ( مخفف خداحافظ )

Gute Nacht شب بخیر

Nacht, Mama شب بخیر مامان

نکته : می تواند روز بخیر ، صبح خیر ، عصر بخیر و شب بخیر را مخفف نیز گفت.

Morgen –> Guten Morgen

Tag —> Guten Tag

Abend —> Guten Abend

Nacht —> Gute Nacht

و اما نکات گرامری این درس :

افعال در زبان آلمانی اگر در حالت سوالی نباشند می بایستی به جایگاه دوم از جمله بیایند.

یعنی هرگاه ما در جمله ضمیر داشته باشیم که در ادامه به آنها اشاره میکنم ، آنگاه باید بعد از آن فعل بیاید.

ضمایر در زبان آلمانی به این صورت هستد.

Ich من

Du تو

Er او ( مذکر )

Sie او ( مونث )

Es او ( خنثی )

Wir ما

Ihr شماها

Sie شما ( مودبانه )

sie آنها

اگر دقت کرده باشید می بینید که ضمیر سوم شخص مفرد یعنی ( او ) سه حالت داشت ! بله در زبان آلمانی اسامی به سه دسته تقسیم می شوند یعنی مونث ، مذکر و خنثی که در آینده به آنها نیز اشاره خواهم کرد.

فعل ما همیشه بعد از این ضمایر می آیند مثلاُ من هستم که در این جمله من ( ضمیر ) و هستم ( فعل ) جمله است. در ادامه صرف چهار فعل مهم و پر کاربرد نیز گفته شده است.

Kommen به معنی آمدن

heißen به معنی نام داشتن

sprechen به معنی صحبت کردن

sein به معنی بودن ، وجود داشتن

در زبان آلمانی نیز مانند زبان فارسی افعال صرف می شوند اما در اینجا تنها شما در صرف ضمیر من ، تو و شما ( مودبانه ) آمده است. که می توانید در این تصویر مشاهده کنید.

و در آخر نگاه داشته به جملات پرسشی :

جملات پرسشی آن دسته از جملات هستند که در ابتدایی جمله نشسته و جمله را پرسشی می کنند.

مانند : چه چیزی ؟ چه کسی ؟ چگونه ؟ از کجا ؟ و … که در اینجا به همین ها اشاره کرده است.

Wer –> چه کسی ؟

Wie –> چگونه ؟

Woher –> از کجا ؟

Was –> چی ؟ چه چیزی ؟

و آخرین نکته : در زبان آلمانی برای معرفی کردن هر کسی  می بایستی اینگونه عمل کنیم.

Das ist Morteza این مرتضی است.

پس هرگاه اگر خواستید در زبان آلمانی دوستان را به کسی دیگه معرفی کنیم. می گوییم این است …

در انتهایی تصویر نیز کلمات و جملات مهم رو آورده که من معنی چندتا از اونها رو هم می نویسم.

Freut mich خوشبختم

Herzlich Willkommen صمیمانه خوش آمدید

Was Sprechen Sie? Deutsch به چه زبونی صحبت میکنید ؟ آلمانی ؟

Sie sprechen aber gut Deutsch ولی شما خوب آلمانی صحبت می کنید.

Ein bisschen کمی ، یه ذره

Nur ein bisschen فقط کمی

Entschuldigung ببخشید

Tut mir leid متاسفم

Ja بله

Nein خیر ، نه

Ich weiß es nicht نمیدونم

Ah ja که اینطور

Ja, stimmt بله ، درسته

Wie bitte چی گفتید ؟

bitte بفرمایید. لطفا ، خواهشا

ja, gut باشه ، قبول


موفق باشید.

 

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De