درس یک – الفبای زبان آلمانی

سلام دوستان اولین قدم و مهمترین قدم در یادگیری هر زبان بیگانه ای ، یادگیری حروف الفبای آن زبان است.   در زبان آلمانی حروف الفبا به صورت تصویر زیر است :     البته در زبان آلمانی حروفی همانند ä, ö , ß, ü نیز وجود دارد ، که در … ادامه خواندن درس یک – الفبای زبان آلمانی