image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

درس چهارم از کتاب Schritte Plus 6 که با توجه به وابستگی این کتاب به کتاب قبلی یعنی Schritte Plus 5 در مجموع می شود درس یازدهم.

اولین عنوان از این درس چنین است :

Sie werden jetzt wegfahren

آنها می خواهند اکنون به مسافرت بروند.

در این درس می خواهد ما را با زمان آینده ساده آشنا کنه که برای ساخت این زمان می بایستی فعل werden صرف شود که ما معمولا در فارسی وقتی بخواهیم کاری یا چیزی را بگیم در آینده می خواهیم انجام بدیم ، فعل خواستن رو صرف میکنیم. که ما در اینجا می تونیم werden رو مشابه با خواستن در فارسی بدونیم.

Wir werden nach Dänemark fahren

ما می خواهیم به سمت دانمارک برویم.

برای درک زمان آینده این جزوء را مطالعه کنید ( دانلود کن )

در واقع این درس نکات گرامری گسترده یا پیچیده ای ندارد زیرا وقتی شما به این سطح از زبان آلمانی رسیده باشید خیلی از نکات رو میدانید و تنها اشاره ای به جزئیات ریز باقی مانده که در Schritte Plus 6 بدنبال این است که اینها رو به ما آموزش بدهد که شاید بدلیل ساده بودن ما به راحتی از آنها گذشته ایم اما با وجود اینکه خیلی ساده هستند بسیار کاربردی هم می توانند باشند.

نکات گرامری این درس :

۱. زمان آینده ساده

۲.حروف اضافه در Genitiv

۳. کاربرد da  به جایی weil

که در بخش حروف اضافه Genitiv ساز تنها به außerhalb و innerhalb اشاره داشته که ما میخواهیم با چند مثال به همراه توضیحات نیز نگاهی به حروف اضافه Genitiv ساز داشته باشیم.

اما قبل از شروع بزارید توضیح کوتاهی در ارتباط با  da و weil بدم ، به مثال زیر توجه کنید :

Er spricht von Gewürzen, die kein Mensch kennt, weil sie nur in seinem Dorf wachsen

او از ادویه های صحبت میکنه که اونها رو کسی نمی شناسه، زیرا آنها فقط در روستایی اون می رویند.

Er spricht von Gewürzen, die kein Mensch kennt, da sie nur in seinem Dorf wachsen

او از ادویه های صحبت می کند که اونها رو کسی نمی شناسه ، چون که آنها فقط در روستایی اون می رویند.

همانطور که دیدید ما می توانیم بخش اول جمله رو بگیم و برای اینکه توضیح بدهیم گفته خودمان را می توانیم از weil یا da استفاده کنیم که هر دو کاربردی شبیه بهم دارند.

در این درس ما از چند تکنیک استفاده کردیم که از ابتدایی دروس این کتاب سعی در یادگیری اونها داشتیم.

بخش اول جمله ، رجوع کردن به آرتیکل یا اسم و سپس ادامه دادن جمله ، یعنی Gewürzen از آنجایی که اسم جمع است یعنی ادویه ها در بخش دوم die رو گذاشتیم و فعل جمله هم به انتهایی این بخش رفت. بخش بعدی استفاده از weil یا da بود برای توضیح دادن در مورد گفته خودمان که در بخش اول و دوم جمله داشتیم.

او از ادویه های صحبت می کند که اونها رو کسی نمی شناسه ؟

برای چی ؟ به چه دلیل کسی اونها رو نمی شناسه ؟

چون ( چونکه ) آنها فقط در روستایی اون می رویند.

که می تونیم به جای چون یا چونکه weil, da رو بزاریم و همانطور که در مثال ها دیدیم وقتی weil و da در وسط جمله باشند فعل را نیز به انتهای جمله میبرند.

خب حال که درک کردیم کاربرد weil و da رو می تونیم با هم بخش حروف اضافه Genitiv ساز رو ادامه بدهیم

لطفا به مثال های زیر توجه کنید‌ :

Sie ist innerhalb des Hauses

او ( مونث ) درون ِ آن خانه است

innerhalb این معانی را نیز دارد :

در مدت ، ظرف ، ما بین ، در میان

Er ist außerhalb des Gartens

او ( مذکر ) خارج از محدوده  ِ آن باغ است.

außerhalb این معانی را نیز دارد :

خارج از یک محدوده ی مکانی یا زمانی.

اگر با حالت اسمی Genitiv هنوز آشنایی ندارید ، می تونید این جزوء رو مطالعه کنید ( دانلود کن )

حروف اضافه oberhalb و همچنین unterhalb نیز به همین شکل Genitiv ساز هستند.

Das Objekt ist oberhalb der Linie

آن موضوع در بالای ِ آن خط است.

oberhalb می تواند این معانی را نیز داشته باشد :

بالاتر از آن ، بالا دست آن ، در بالای

Das Objekt ist unterhalb der Linie

آن موضوع در زیر  ِ‌ آن خط است.

unterhalb می تواند این معانی را نیز داشته باشد :

زیر  ِ ، پایین  ِ ، پایین تر از

دیگر حروف اضافه Genitiv ساز به ترتیب زیر هستند :

diesseits –> Deutschland ist diesseits der Alpen

کشور آلمان این طرف ِ کوه آلپ است.

diesseits این سمت ِ ، این سو  ِ ، این طرف ِ

jenseits در آن سو  ِ ، آن طرف ِ  ، آن سمت ِ

abseits دور افتاده ِ ، پرت ، متروک ِ

dank بر اثر ، با توجه به ، در پی

Dank seiner Hilfe konnten wir das Problem lösen

با توجه به کمک اون ( مذکر ) ما آن مشکل را نمی توانستیم حل کنیم.

gemäß بر اساس ، بنابر ، بر طبق ، بر حسب

Gemäß der Vereinbarung schicke ich Ihnen den Brief

بر اساس آن توافق من به شما آن نامه را ارسال میکنم.

zwecks به منظور ، به خاطر ، برای آن هدف

Viele Sonderangebote zwecks Geschäftsauflösung

خیلی از حراجی های ویژه به خاطر ورشکستگی است.

mittels به کمک ، به وسیله ، توسط

Sie wurden mittels eines Messers erstochen

 

ungeachtet + Genitiv بی اعتنا ، بی توجه

unweit + Genitiv در اطراف ِ

zugunsten + Genitiv به نیت ِ ، به لطف ِ

inmitten + Genitiv در میان ِ ، در وسط  ِ

angesichts + Genitiv با توجه به ، نظر به اینکه

während + Genitiv هنگام ، در حال ِ ، در مدت ِ

statt + Genitiv به جای ، در عوض  ِ

anlässlich + Genitiv به مناسبت ِ ، به علت ِ ، به سبب ِ

wegen + Genitiv به دلیل  ِ ، به جهت ِ ، برای

anstelle + Genitiv به جایی ، به عوض  ِ

trotz + Genitiv با این حال ، علیرغم ، با این وصف

infolge + Genitiv در نتیجه ، نظر به ، در پی

entlang + Genitiv در امتداد ، در جهت


موفق باشید.

 

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De