حالت مفعول با واسطه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که متمم جمله ما پس از حروف اضافی مانند ( به ، از ، برای ، با و… ) در جمله داشته باشم

متمم چیست ؟ اسم یا گروه اسم که بعد از حرف اضافه بیایید متمم نام دارد.

من به مدرسه میروم — به مدرسه —  داتیو.

تو از مدرسه می آیی — از مدرسهداتیو

من با تو شام می خورم — با توداتیو

من برای تو یک شکلات می خرم — برای توداتیو

و خیلی مثل های دیگر در فارسی.

 

برای ساختن حالت داتیو از یک اسم بر اساس جنسیت آن و یا شناخته بودن یا ناشناخته بودن آن اینگونه عمل می کنیم.

 

اسامی مذکر Nominativ Akkusativ Dativ
شناخته شده der den dem
نا شناخته ein einen einem

.

اسامی مونث Nominativ Akkusativ Dativ
شناخته شده die die der
نا شناخته eine eine einer

 

اسامی خنثی Nominativ Akkusativ Dativ
شناخته شده das das dem
نا شناخته ein ein einem

 

و در حالت  Dativ برای اسامی جمع die آنها تبدیل می شود به den

و همچنین eine آنها تبدیل می شود به einen

 

نکته بسیار مهم : چنانچه اسم ما ذات جمع داشته باشد مانند Eltern والدین که به طور کلی Plural است ؛ آنگاه در صرف آرتیکل ناشناخته در حالت اسمی Dativ دیگر بدون آرتیکل باید نوشته شود. به زبان ساده تر اینکه تنها کافی است آرتیکل آنرا حذف کنیم.

 

چند مثال برای Nominativ, Akkusativ, Dativ  در یک جمله به همراه توضیحات

 

در جملات زیر حالت Nominativ با رنگ صورتی

حالت Akkisativ با رنگ آبی

حالت Dativ با رنگ قرمز

و فعل جمله با رنگ مشکی نشان داده شده است..

 

Der Polizist zeigt der Frau den Weg

آن پلیس به اون خانم راه را  نشان میدهد

.

 

Die Frau -> der Frau -> Dativ

Der Weg -> den Weg -> Akkusativ

.

 

Die Großeltern bringen dem Enkel ein Computerspiel

اون پدر بزرگ و مادر بزرگ  به آن نوه  یک بازی کامپیوتری را می دهند..

.

 

Der Enkel -> dem Enkel -> Dativ

Das Computerspiel -> شناخته شده

ein Computerspiel -> ein Computerspiel -> Akkusative

 

 

Morteza erklärt dem Freund das Problem

مرتضی به اون دوست  آن مشکل را توضیح می دهد.

Der Freund -> dem Freund -> Dativ

Das Problem -> das Problem -> Akkusativ

 

 

Ali schenkt dem Vater eine CD

علی  به پدر یک سی دی را  هدیه می دهد.

Der Vater -> dem Vater -> Dativ

Die CD -> شناخته شده

Eine CD -> eine CD -> Akkusativ

 

 

Maria schickt dem Bruder eine Postkarte

ماریا برای برادر یک کارت پستال  را ارسال می کند.

Der Bruder -> dem Bruder -> Dativ

Die Postkarte -> شناخته شده

Eine Postkarte -> eine PostKarte -> Akkusativ

 

.

Wir bringen den Freunden ein Geschenk

ما برای آن دوستان یک هدیه ای را  می آوریم.

Die Freunden -> اسم جمع

Die  جمع ->  den در داتیو

Die Freunden -> den Freunden -> Dativ

Das Geschenk -> شناخته شده

Ein Geschenk -> ein Geschenk -> Akkusativ

.

Morteza gibt dem Kind eine Schokolade

مرتضی  به آن بچه یک شکلاتی را می دهد.

Das Kind -> dem Kind -> Dativ

Die Schokolade -> شناخته شده

Eine Schokolade -> eine Schokolade -> Akkusativ

.

 

Der Professor antwortet den Studenten

استاد  به دانشجویان  پاسخ می دهد.

.

 

Die Studenten -> اسم جمع

Die Studenten -> den Studenten -> Dativ

 

 

Die Bibliothekarin gibt dem Professor die Bücher

اون کتابدار خانم به آن استاد اون کتاب ها را می دهد.

Der Professor -> dem Professor -> Dativ

Die Bücher -> die Bücher -> Akkusativ

 

 

Die Mutter gibt dem Kind eine Banane

اون مادر  به آن کودک یک موز را  می دهد.

Das Kind -> dem Kind -> Dativ

Die Banane -> شناخته شده

Eine Banane -> eine Banane -> Akkusativ

 

 

Ich schenke der Freundin eine Kassette

من  به آن دوست دختر یک نوار کاست را هدیه می دهم.

Die Freundin -> der Freundin -> Dativ

Die Kassette -> شناخته شده

Eine Kassette -> eine Kassette -> Akkusativ

 

 

Bahram Kauft der Mutter eine Blume

بهرام  برای مادر یک گل را می خرد.

Die Mutter -> der Mutter -> Dativ

Die Blume à شناخته شده

Eine Blume -> eine Blume -> Akkusativ

 

 

Die Lehrerin diktiert den Schüler einen Text

آن معلم خانم یک متن را به آن دانش آموزان  دیکته می گوید..

Die Schüler -> اسم جمع

Die Schüler -> den Schüler -> Dativ

Der Text -> شناخته شده

Ein Text -> einen Text -> Akkusativ

 

 

Die Verkäuferin zeigt dem Mann einen Pullover

اون خانم فروشنده به آن مرد یک ژاکت را نشان میدهد.

Der Mann -> dem Mann -> Dativ

Der Pullover -> شناخته شده.

Ein Pullover -> einen Pullover -> Akkusativ

 

 

Die Oma gibt dem Mädchen einen Kuss

آن مادر بزرگ یک بوس را به اون دختر بچه  می دهد.

Das Mädchen -> dem Mädchen -> Dativ

Der Kuss -> شناخته شده

Ein Kuss -> einen Kuss -> Akkusativ

 

 

لطفاً ۲۰ جمله نوشته که در آنها هم Nominativ, Akkusativ, Dativ رعایت شده باشد و بگویید چرا و به چه دلیل Nominativ,Akkusativ,Dativ می باشند.

 

آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : de.alemani.deآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De