image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

جملات امری آن دسته جملات هستند که ما می خواهیم کاری را به کسی امر کنیم مانند اینکه در فارسی بگوییم ، لطفاً برایم یک لیوان آب بیاور!

یا اینکه بگوییم : نرو ‍! برو ! بیا ! بشین و …

در امری کردن باید دقت داشته باشیم که هر گاه به بزرگ تر از خودمان می خواهیم چیزی را امر کنیم از واژه لطفاً یعنی bitte  نیز استفاده کنیم و یادمان باشد که از فعل و شکل مودبانه به او چیزی را امر کنیم.

این نکته در فرهنگ آلمانی همچون فرهنگ ایرانی بسیار مهم است.

برای اینکه بخواهیم به کسی مودبانه بگوییم بیا ، اینگونه است.

!Kommen Sie bitte بیایید لطفاً !

شاید در نگاه اول سوالی به نظر برسد جمله اما وجود bitte و همچنین نوع گفتن ما و یا نحوه بیان کردن جمله این را نشان میدهد که شما چیزی را از کسی درخواست کرده اید یا مودبانه امر کرده اید.

نکته : کلمه bitte را می توان هم اول جمله و هم آخر جمله استفاده کرد.

!Bitte kommen Sie لطفاً بیایید!

نحوه دیگر امری کردن زمانی است که ما بخواهیم به یک دوست چیزی را امر کنیم که در این حالت نیز می توانیم هم از bitte استفاده کنیم و هم نه این موضوع بستگی به خودتون و  رفتارتون با طرف مقابل داره.

اما برای بردن یک فعل به حالت امری آن کافیست en  آخر آنرا حذف کنیم. و بعد از آنها  کلمه mal رو نیز اضافه کنیم. که این mal سیگنالی برای امری بودن جمله می باشد.

!Sag mal bitte بگو لطفاً

این mal  می تواند به تعبیر دیگری این باشد که در جملات امری فارسی افعال ما حرف ب فارسی را در ابتدا خود دارند مانند بخوان ، بنویس و .. همانطور که حرف ب سیگنالی برای امری کردن است در زمان آلمانی mal این وظیفه را انجام میدهد.

گاهی شاید به چند نفر از دوستانمان بخواهیم چیزی را امر کنیم. مثلا بگوییم ،‌شما ها بگید ! و … در این صورت فعل جمله ای که می خواهیم امری کنیم را در ضمیر دوم شخص جمع یعنی شماها صرف می کنیم  با این توضیح دیگر نیاز نیست ضمیر آنرا بنویسیم و سپس به آن mal را اضافه می کنیم و در صورت اینکه جمله مودبانه باشه می توانیم از bitte  نیز استفاده کنیم.

ً بیاید    Kommt mal

بیاید لطفا   ً Kommt mal bitte

Du برای معنی Ihr برای معنی Sieبرای معنی معنی فعل
Sag mal بگو ! Sagt mal بگوید ! Sagen Sie mal شما  بگویید ! Sagen گفتن
Schreib mal بنویس ! Schreibt mal بنویسید ! Schreiben Sie mal شما بنویسید ! Schreiben نوشتن
lies mal ! بخوان ! Lest mal بخونید ! Lesen Sie mal شما  بخوانید ! Lesen  خواندن
Lauf mal بٌدو ! Lauft mal بٌدوید ! Laufen Sie mal شما  بدوید ! Laufen دویدن
Geh mal برو ! Geht mal برید ! Gehen Sie mal شما  بروید ! Gehenرفتن
Mach mal انجام بده ! Macht mal انجام بدید ! Machen Sie mal شما  انجام بدهید ! Machen انجام دادن
Hol mal بیار ! Holt mal بیارید ! Holen Sie mal شما بیارید ! Holenآوردن
Lern mal یاد بگیر ! Lernt mal یاد بگیرید ! Lernen Sie mal شما یاد بگیرید ! Lernenیاد گرفتن
Sing mal آواز بخوان ! Singt mal آواز بخوانید ! Singen Sie mal شما آواز بخوانید Singen آواز خواندن
Ruf mal صدا بزن ! Ruft mal صدا بزنید ! Rufen Sie mal شما صدا بزنید ! Rufenصدا زدن
Spiel mal بازی کن ! Spielt mal بازی کنید ! Spielen Sie mal شما بازی کنید ! Spielenبازی کردن
Schau mal نگاه کن ! Schaut mal نگاه کنید ! Schauen Sie mal شما نگاه کنید ! Schauen  نگاه کردن
guck mal ببین ! guckt mal ببینید ! gucken Sie mal شما ببینید ! gucken دیدن

 

Wir برای معنی
Sagen wir mal بگوییم !
Schreiben wir mal بنویسیم !
Lessen wir mal بخوانیم !
Laufen wir mal بدویم !
Gehen wir mal برویم !
Machen wir mal انجام بدهیم !
Holen wir mal   بیاوریم !
Lernen wir mal یاد بگیریم !
Singen wir mal آواز بخوانیم !
Rufen wir mal صدا بزنیم !

 

 

همچنین برای درک بیشتر این انیمیشن را مشاهده کنید ( کلیک کنید )

 

آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : de.alemani.de

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De