سلام دوستان ،

در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به اسامی و حروف اضافه ، قبل از هر چیز باید بدانیم که در زبان آلمانی Präposition هم می توانند به همراه افعال بیایند و هم اسامی و صفات ، این بدان معنی است که هر اسم یا فعلی یا اینکه صفتی در زبان آلمانی حروف اضافه مربوط به خودش را دارد. بنابراین ما باید بدانیم که یک فعل با چه حروف اضافه ای در جمله می تواند مورد استفاده قرار بگیرد و به همین ترتیب یک اسم یا صفت

 

برای آگاهی بیشتر در مورد افعال به همراه حروف اضافه می توانید دروس زیر را مطالعه کنید

 

درس اول

درس دوم

درس سوم

 

برای آگاهی بیشتر در مورد صفات به همراه حروف اضافه می توانید درس زیر را مطالعه کنید

 

درس یک

 

اجازه بدید همانند همیشه با یک مثال ساده شروع کنیم

 

من با اسم خنثی Abendessen شروع میکنم که به معنی شام یا عصرانه است.

 

حال با سه واژه پرسشی wo, wohin, woher از خودمان سوال می پرسیم.

 

در فارسی میگیم : کجا هستی؟ ، به کجا میری؟ ، از کجا میایی؟

 

پس این موضوع بسیار مهم است که ما اسامی مربوط به این اسم را بدانیم

 

هرگاه ما اسم خنثی Abendessen را داشته باشیم و با wo سوالی شده باشد همانند توضیح فارسی بالا ، آنگاه از حرف اضافه bei استفاده میکنیم

 

یعنی من همواره beim Abendessen در حال شام خوردن می توانیم باشم

پس کجایی؟ در حال شم خوردن

?Wo bist du denn

Ich bin beim Abendessen

 

هرگاه ما اسم خنثی Abendessen را داشته باشیم و با wohin سوالی شده باشد همانند توضیح فارسی بالا ، آنگاه از حرف اضافه zu استفاده میکنیم

 

به کجا داری میری؟ دارم میرم به شام (‌ تفکر آلمانی )

تفکر فارسی : دارم میرم شام بخورم

 

?Wohin gehst du

Ich gehe zum Abendessen

 

هرگاه ما اسم خنثی Abendessen را داشته باشیم و با woher سوالی شده باشد همانند توضیح فارسی بالا ، آنگاه از حرف اضافه von استفاده میکنیم

 

از کجا داری الان میایی؟

من دارم از شام میام (‌ تفکر آلمانی )

از سر سفره دارم میام 🙂

 

?Woher kommst du gerade

Ich komme vom Abendessen

 

پس باید توجه داشته باشیم که هر اسمی می تواند حروف اضافه خودش را داشته باشد با توجه به سه واژه پرسشی wo, wohin, woher

 

چند مثال :

 

Ein alter Freund kam zum Abendessen

یک دوست قدیمی برای شام می آید

 

Jemandem zum Abendessen einladen

یک کسی را برای شام دعوت کردن

 

توجه داشته باشید که در مثال بالا هم einladen و هم اسم خنثی Abendessen هر دو به همراه حرف اضافه zu مورد استفاده قرار میگیرند

 

یعنی ما در زبان آلمانی می توانیم یک کسی را zu چیزی ( شام ، تولد و … ) einladen یا دعوت کنیم 🙂

 

?Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen

اجازه هست یا اجازه دارم شما رو به یک قهوه دعوت کنم؟

 

Wir sind zur Hochzeitsfeier von Gerd und Carola eingeladen

ما به عروسی گرد و کارولا دعوت شده ایم

 

اما گاهی در داخل یک چیزی هم می توانیم دعوت شده باشیم ( منظور مکان است ) یعنی برویم داخل یا توش

 

Die Kinder waren in den Zirkus eingeladen

بچه ها به سیرک دعوت شده بودند

 

?darf ich Sie ins Theater einladen

اجازه دارم شما را به تئاتر دعوت کنم

 

بنابراین اگر جا یا مکانی بود که ما می توانستیم به داخلش برویم از حرف اضافه in استفاده میکنیم و در غیر این صورت از حرف اضافه zu

 

برای مثال ما که نمی توانیم به داخل یا درون شام برویم ، منطقی نیست ، پس از حرف اضافه zu استفاده میکنیم

 

?Darf ich Sie zum Essen einladen

اجازه دارم شما را به غذا ( حالا شام ، ناهار )‌ دعوت کنم؟

 

 

برگردیم به مبحث این درس یعنی اسامی بهمراه حروف اضافه 🙂

 

اسم مورد استفاده ما در اینجا der Sport است یعنی یک اسم مذکر

 

حال با سه واژه پرسشی wo, wohin, woher شروع میکنیم

 

کجا بودی؟ ورزش بودم

?wo warst du

ich war beim Sport

 

از کجا میایی؟ از ورزش

?woher kommst du

ich komme vom Sport

 

به کجا داری میری؟ دارم میرم ورزش

?wohin gehst du

ich gehe zum Sport

 

البته یک سری حروف اضافه دیگه مانند vor و nach می تواند به همراه اسامی بیایند اما در واقع می توان گفت که ارتباط مستقیم با آنها ندارند

 

برای مثال ، چرا آدم باید قبل از ورزش خود را گرم کند؟

?warum muss man sich vor dem Sport aufwärmen

 

یا اینکه ، چرا آدم باید بعد از ورزش دوش بگیرد یا خودش را بشورد؟

?warum muss man sich nach dem Sport duschen

 

همانطور که گفتم vor و nach می تواند به همراه هر اسمی بیاید اما در واقع ارتباط مستقیمی نمی تواند با آن داشته باشد ، مثلا :‌ بعد از شام یا قبل از شام نیز به همین ترتیب است.

 

اسم بعدی که قصد داریم به آن بپردازیم اسم مونث Garderobe که به معنی قفسه لباس ، کمد یا جا رختی می باشد.

 

این اسم هرگاه به همراه wo آمده باشد دو نوع حرف اضافه به همراه دارد

an der Garderobe در اطراف یا دور ور آن جا لباسی یا جا رختی

in der Garderobe درون یا داخل آن قفسه لباس

 

در مورد wohin نیز به همین شکل است

an die Garderobe به اطراف یا دور ور آن جا لباسی یا رختی (‌بخواهیم برویم)

in die Garderobe به درون یا داخل آن قفسه یا جا رختی ( بخواهیم برویم)

 

و در آخر woher نیز به همین شکل است

von der Garderobe از اطراف یا دور ور آن جا لباسی ( بیایم)

aus der Garderobe از درون یا داخل آن قفسه لباس یا جا لباس (‌بیایم)

 

در اینجا قصد دارم که اشاره ی به فعل achten کنم ، در واقع فعل achten به همراه حرف اضافه auf در زبان آلمانی مورد استفاده قرار میگیرد ، یعنی در تفکر آلمانی ما حواسمان به روی چیزی می تواند باشد

 

Bitte, achten Sie auf Ihre Garderobe

لطفاً خواستان به کمد لباستان یا قفسه لباس هایتان باشد

 

یک مثال :

Die Mäntel bitte an der Garderobe abgeben

آن پالتو را لطفاً به جا رختی ( مکانی که لباس ها را تحویل میگرد ) تحویل بدهید.

 

پس ما در مثال بالا به داخلش نمیریم بلکه به اطراف اون محل میریم ، لباس یا پالتو یا هر چیز دیگری که می شود تحویل داد را تحویل میدهیم 🙂

 

چند مثال و پایان این درس :

 

Ich bin im Garten

من در باغ هستم

 

Ich gehe in den Garten

من به درون باغ میروم

 

Ich komme aus dem Garten

من از آن باغ می آیم

 

نکته : هرگاه ما بتوانیم به درون یا داخل جایی برویم از حرف اضافه in استفاده میکنیم و چون با in می شود به داخل جایی رفت پس با aus نیز می توان از نیز خارج شد. پس هر اسمی که به همراه in بیاید می تواند به همراه aus نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

 

نکته : هرگاه ما نتوانیم به درون یا داخل جایی برویم از حرف اضافه an استفاده میکنیم ، یعنی به اطراف یا دور ورش میریم چون به درونش نمیشه رفت و اصلا با عقل جور در نمیاد. بنابراین اگر بخواهیم از اون جا یا مکان میایم از حرف اضافه von استفاده میکنیم. پس هر اسمی که به همراه an بیاید می تواند به همراه von نیز مورد استفاده قرار بگیرد

 

نکته : گاهی هم میشود به درون جایی رفت و هم میشود به اطراف آن بنابراین اگر بگیم میریم داخلش از in استفاده میکنیم اگر بگیم از داخلش میایم aus و اگر بخواهیم بگیم به اطرافش میریم از an و اگر بگیم از دور ورش یا اطراف داریم میایم از von

 

Der Geburtstag جشن تولد ، روز تولد ، زادروز

 

در تفکر آلمانی ما هم می توانیم به روی یک تولد باشیم ( مهمانی یا پارتی ) و یا اینکه در حال یک تولد باشیم 🙂

auf dem Geburtstag در یک جشن تولد بودن

beim Geburtstag در حال یا نزد (یک کسی باشیم به جهت جشن گرفتن تولدش)

 

در همین رابطه ما می توانیم به روی یک جشن تولد برویم یا به نزد یک کسی برویم به جهت جشن گرفتن تولدش

auf den Geburtstag به روی یک جشن تولد ( رفتن ) به یک جشن تولد رفتن ( تفکر فارسی)

zum Geburtstag به (نزد کسی رفتن به جهت جشن تولدش)

 

اما برای از کجا یا woher ما فقط از یک حرف اضافه استفاده میکنیم

از کجا داری میایی؟ از جشن تولد

دیگه فرقی نداره 🙂

vom Geburtstag از جشن تولد ( آمدن)

 

چند مثال برای حرفه ی ها:

Die Antwort auf die Frage des Zuhörers ließ die Teilnehmer ratlos zurück

Ich gebe die Hoffnung auf eine Fortführung der Gespräche nicht auf

Der Appel an die Anwesenden zeigte keine Wirkung

Ich wende mich mit der Bitte um Hilfe an Sie

Der Dank für das Geschenk fiel überschwänglich aus

Der Gedanke an eine Trennung ließ sie nicht los

 

امیدوارم که این درس ، درس آموزنده ی براتون بوده باشد.

 


آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : de.alemani.de


 

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De