image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

درس ششم از کتاب Schritte Plus 4 که به دلیل وابستگی به کتاب قبلی یعنی Schritte Plus 3 در مجموع می شود درس سیزدهم.

اولین بخش از این درس با عنوان :

?Kannst du mir sagen, was das heißt

می توانی به من بگویی ، اسم این چیه ؟

 

همانطور که میدانید اگر از واژگان پرسشی در ابتدایی جمله استفاده کنیم می بایستی بعد از آن فعل جمله بیاید و اگر فعل کمکی داشتیم می بایستی فعل کمکی ما بعد از کلمه پرسشی ما بیایید. مانند :

?Was machst du

تو چکار میکنی ؟

?Wann kommst du

کی میایی ؟

?Wo bist du

تو کجایی ؟

 

اما اگر بخواهیم از واژگان پرسشی در وسط جمله استفاده کنیم آنگاه فعل جمله به انتهایی جمله میرود و چنانچه فعل کمکی داشتیم در انتها اول فعل اصلی و پس از آن فعل کمکی ما می آید. مانند :

?Können Sie mir sagen, was das heißt

می توانید شما به من بگویید ، اسم آن چیست ؟

 

?Weißt du, wo deine Mutter ist

تو میدونی ، مادرت کجاست ؟

 

?weißt du, wann dein Vater kommt

میدونی . پدرت کی میاد ؟

 

?Können Sie mir sagen, wie man es schreiben kann

می توانید به من بگویید، چگونه آدم آنرا می تواند بنویسد ؟

 

و برای دیگر واژگان پرسشی ما نیز به همین صورت است.

 

قسمت بعدی درس با عنوان :

?Können Sie mal nachsehen, ob die Zahl in Ihrem Computer ist

می توانید یک نگاهی بیاندازید که آیا آن مقدار در کامپیوترتان است ؟

 

همانطور که مشخص است کاربرد و استفاده ob در جملات آلمانی است، ob به معنی که آیا ؟ و همانطور که در درس قبلی داشتیم از آنجایی که در وسط جمله آمده است فعل جمله را نیز به انتها می برد

?Können Sie mal nachsehen, ob Sie meine neue Adresse haben

می توانید بررسی کنید که آیا آدرس جدید منرا دارید ؟

 

بخش بعدی از درس با عنوان :

Ich musste mir eine neue Karte ausstellen lassen

باید برای خودم یک کارت جدید میگذاشتم صادر کنند.

 

کاربرد lassen در جملات آلمانی

lassen به معنی گذاشتن ، اجازه دادن و … است ، در زبان آلمانی این تفکر وجود دارد که می بایستی ماشینم را بزارم تعمیر کنند ، که ما در فارسی میگیم ، باید بدم ماشینم را تعمیر کنند. ما هم همچنین تیکه کلام های داریم اما در فارسی اغلب گفته میشه بدم دوچرخه ام را تعمیر کنند. اما در آلمانی گفته میشه بزارم دوچرخه ام را تعمیر کنند.

Letzten Monat ist mir das selbst passiert

تفکر فارسی زبان ها : ماه گذشته برای خودم همین اتفاق افتاد

تفکر آلمانی زبان ها : ماه گذشته را برای خودم این اتفاق افتاد

 

نکته : توجه داشته باشید که در تفکر آلمانی زبان ها می بایستی letzten Monat گفته شود یعنی ماه گذشته را که جمله در حالت Akkusativ است ، اما تفکر فارسی زبان ها در حالت Nominativ بیان می شود

?Und dann

و بعدش ؟

Ich musste mir eine neue Karte ausstellen lassen

باید برای خودم یک کارت جدید میگذاشتم صادر کنند.

 

letzten Monat ماه گذشته را

diesen Monat این ماه را

jeden Monat هر ماه را

nächsten Monat ماه آینده را

 

Mir das Geld am Schalter auszahlen lassen

اجازه دهم برام آن پول در گیشه پرداخت شود.

 

Mir eine neue Geheimnummer zuschicken lassen

اجازه دهم برام یک رمز عبور جدید ارسال شود.

 

Er lässt sich das Essen servieren

او اجازه میدهد برایش آن غذا را حاضر و آماده کنند.

 

و اما نکات گرامری این درس :

۱. کاربرد واژگان پرسشی در وسط جملات

۲. کاربرد ob در جملات

۳. کاربرد lassen


موفق باشید.

 

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De