درس پنجم از کتاب Schritte Plus 2 که به دلیل وابستگی این کتاب به Schritte Plus 1 در مجموع می شود درس دوازدهم.

اولین بخش این درس با عنوان :

Aber bei der Arbeit hatte ich dann eine tolle Idee

اما هنگام کار من یک ایده ی عالی داشتم.

دقت کردید توی فارسی ما میگیم هنگام فوتبال بازی کردن دستم شکست ، یا مثلا هنگام رانندگی داشت با تلفن همراه صحبت می کرد ، هنگام درس خواندن ، موزیک هم گوش میدادم و … خب برای ساخت چنین جملاتی ما نیاز داریم به bei و بعد اینکه فعل رو تبدیل کنیم به اسم یعنی اگه بخواهم بگم هنگام دویدن ، فعل دویدن که laufen است رو تبدیل به اسم میکنم و میشه Das Laufen و گفتیم bei یک حرف اضافه Dativ ساز نیز است پس اسم ما به همراه حرف اضافمان می شود bei dem Laufen که مخفف bei dem میشه beim.

اگر توجه کرده باشید چنانچه اسامی ما مذکر یا خنثی باشد  bei  میشود beim اما اگر اسم ما مونث بود آنگاه می شود bei der چرا der چون bei یک حرف اضافه Dativ ساز است و باعث می شود die تبدیل به der شود.

برای درک بهتر حالت اسمی Dativ این جزوء رو مطالعه کنید (‌ دانلود کن )

برای درک بهتر حروف اضافه Dativ ساز نیز این جزوء رو مطالعه کنید (‌ دانلود کن )

 

چند مثال دیگر :

 

beim Spiel هنگام بازی

beim Fahren هنگام رانندگی

beim Essen هنگام خوردن

beim Trinken هنگام نوشیدن

و کلی مثال دیگر.

حال فرض کنید همین مثال های بالا قبل و بعد از یک کاری باشد . مثلا بگیم : قبل از فوتبال باید درس بخوانم یا اینکه بگیم بعد از فوتبال باید به دیدن مادر بزرگم بروم که برای ساخت این نوع جملات اینبار از vor یعنی قبل از و nach بعد از استفاده میکنیم. که هر دو حروف اضافه Dativ ساز نیز هستند.

?Wann کی ؟

vor dem Ausflug قبل از پیک نیک

nach dem Mittagessen بعد از ناهار

که در بخش دوم تمریناتی در این زمینه نیز وجود داره که می توانید خودتان آن تمرینات را انجام دهید.

پس تا اینجایی درس ما رو با هنگام bei و قبل از vor و همچنین بعد از nach آشنا کرد که چگونه در جملات استفاده کنیم.

چند مثال دیگر :

?Darf man beim Fahren rauchen

آدم اجازه دارد هنگام رانندگی سیگار بکشد ؟

Ich habe mich beim Sport verletzt

من خودم را هنگام ورزش مسدوم کردم.

!Red nicht so viel beim Essen

هنگام غذا خوردن انقدر حرف نزن !

دومین بخش از این درس با عنوان :

?Ab wann kann ich die Brille abholen

از کی به بعد می توانم من آن عینک را بیام و ببرم ؟

همانطور که از عنوان این بخش مشخص است استفاده از حروف اضافه و واژگان پرسشی است که با هم ترکیب شده و مفهوم تازه ای را می سازند. ab wann از کی ؟ از کی به بعد ؟

دقت کنید اگر با ab wann سوال پرسیده میشود ، اونوقت می بایستی برای پرسش از ab نیز استفاده کنیم به مثال زیر دقت کنید .

?ab wann از کی ؟

Ab acht Uhr از ساعت هشت

?Ab wann sollte man ein Kind allein zur Schule gehen lassen

از کی به بعد می بایستی آدم یک بچه را بگذارد تنها به مدرسه برود ؟

و اما در جواب wie lange به معنی چه مدت . چه مدت زمانی و … از  bis استفاده کنیم.

?Wie lange چه مدتی ؟

Bis acht Uhr تا ساعت هشت

چند مثال :

?wann will Timo zur Schule gehen

کی تیمو می خواهد به مدرسه برود‌؟

Um acht Uhr در ساعت هشت

?Wie lange hat das Geschäft geöffnet

تا چه مدتی آن مغازه باز بود ؟

Bis 18 Uhr تا ساعت ۶ بعدازظهر

?Ab wann kann Timo die Brille wieder abholen

از کی می تواند تیمو دوباره آن عینک را برود و بیاورد ؟

Ab 14 Uhr از ساعت  ۲ بعد ازظهر

?Wie lange brauchen Sie denn für die Reparatur

پس چه مدتی برای آن تعمیرات نیاز دارید ؟

Bis morgen. Sie können den Fotoapparat ab 17 Uhr abholen

تا فردا ، شما می توانید آن دستگاه عکاسی را از ساعت ۵ بعد از ظهر بیایید و ببرید.

!Das Licht funktioniert nicht mehr

آن لامپ دیگر کار نمی کند !

?Können Sie einen Techniker schicken

می توانید شما یک متخصص بفرستید ؟

!Ja. Er ist in einer Minute da

بله ، او تا یک دقیقه دیگه اونجاست.

نکته in یک حرف اضافه است که هم می تواند Akkusativ ساز و هم Dativ ساز باشد. اما در اینجا همیشه Dativ است مانند مثال بالا eine Minuten به دلیل وجود in که Dativ ساز است شد.

Die Minute دقیقه

in einer Minute تا یک دقیقه دیگه

Das Jahr سال

in einem Jahr تا یک سال دیگه

Der Tag روز

in einem Tag تا یک روز دیگه

die Stunde ساعت

in einer Stunde تا یک ساعت دیگه

Die Tagen روزها

in zwei Tagen تا دو روز دیگه.

بخش بعدی استفاده از افعال کمکی است اما افعال کمکی که به Konjunktiv 2 رفته اند، البته الان نیاز نیست که شما ذهن خودتان را درگیر Konjunktiv 2 کنید و سعی کنید مطالب را به اندازه همان درس در کنید.

فعل کمکی können و همچنین فعل würden که برای هر کدام یک مثال میزنیم و کمی توضیح میدهیم اما در آینده و دروس دیگه بیشتر با این زمان آشنا می شوید.

?Könnten Sie bitte die Brille reparieren

می توانید شما لطفا آن عینک را تعمیر کنید ؟

اگر دقت کنید فعل können به könnten تبدیل شده است که در اینجا können یعنی شما اطمینان دارید که طرف می تواند برای شما آن عینک را تعمیر کند اما زمانی هست شما دو دل هستید و شک و تردید دارید مثلا شاید طرف سرش شلوغ باشه یا شاید هم اصلا کار تعمیرات انجام نمیدهد برای همین از könnten استفاده می شود.

?Könntest du mir helfen

می تونی به من کمک کنی ؟ ( شاید هم نتواند کمکی کند )

?Kannst du mir helfen می تونی به من کمک کنی؟ ( اطینان دارید که می تواند و حالا درخواست میکنید ازش که کمکتان کند )

?Würden Sie bitte die Brille reparieren

می خواهید خواهشا آن عینک را شما تعمیر کنید ؟

می خواهید در اینجا اینگونه برداشت شود که ما در فارسی برای ساخت زمان آینده از فعل خواستن  استفاده می کنیم اما در زبان آلمانی فعل werden وجود دارد و در Konjunktiv 2 به würden تبدیل می شود که همانطور در بالا گفتیم درخواستی است که همراه با شک و تردید است شاید طرف نخواهد اصلا آن عینک را تعمیر کند و چون این خواسته برای زمان آینده بوده پس از würden استفاده کرده برای ساخت جمله.

برای آشنایی با زمان آینده ساده این جزوء رو مطالعه کنید‌ ( دانلود کن )

و در آخر اشاره ای داشته به افعال جدا شدنی افعالی که با حروف اضافه auf , zu, an, aus ترکیب شده و مفهوم تازه ای به فعل ما می دهند. به مثال زیر توجه کنید :

فعل  machen به تنهایی به معنی : انجام دادن ، کردن ، نمودن ، درست کردن و … اما با ترکیب حروف گفته شده معانی دیگه ای میگیرند.

aufmachen گشودن ، باز کردن ، آویختن

zumachen بستن ، شتافتن ، عجله کردن

anmachen روشن کردن برق ، روشن کردن رادیو یا نظایر آن ، محکم نمودن و …

ausmachen خاموش کردن برق ، خاموش کردن رادیو یا نظایر آن ، جمع کردن ، توافق کردن و …

?Es ist sehr warm. Könnten Sie bitte das Fenster aufmachen

خیلی گرم است. می توانید شما خواهشا آن پنجره را باز کنید؟

Ja, natürlich, sofort بله ، حتماً ، فوراً

Ja, gleich بله ، همین الان

!Mach das Fenster zu آن پنجره را ببند

!Mach das Fenster auf آن پنجره را باز کن

نکات گرامری این درس :

۱. کاربرد حروف اضافه vor , nach, bei , in در جملات

2. ترکیب حروف اضافه با واژگان پرسشی مانند ?ab wann

۳. افعال کمکی و زمان آینده در Konjunktiv 2 ( اشاره کوچک )

اصطلاحات کاربردی مهم :

?Was kann ich für Sie tun

چکار می توانم من برای شما انجام بدهم ؟

Mein Handy funktioniert nicht mehr

تلفن همراه من دیگه کار نمی کند.

Mein Handy ist kaputt

تلفن همراه من خراب است.

?Bis wann können Sie das Handy reparieren

تا کی می توانید آن تلفن همراه را تعمیر کنید ؟

?Wie lange brauchen Sie für die Reparatur

چه مدتی برای آن تعمیر نیاز دارید ؟

?Können Sie einen Techniker schicken

می توانید یک متخصص بفرستید !؟

Das geht leider gerade nicht

متاسفانه الان نمی شود !

 

موفق باشید.آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De