درس سوم از کتاب Schritte Plus 4 که به دلیل وابستگی به کتاب قبلی یعنی Schritte Plus 3 در مجموع می شود درس دهم

عنوان کلی درس Kommunikation که به معنی ، مراوده یا ارتباط با یکدیگر است.

در اولین بخش از این درس با عنوان :

Hier wird die Adresse reingeschrieben

آن آدرس ، در داخل اینجا نوشته شود.

قبل از شروع درس بد نیست با هم نگاهی به rein داشته باشیم.

کلمه rein می تونه با اسم ها ، صفت ها و افعال ما ترکیب شده و مفهوم تازه ای به اونها بدهد

rein در صفت –> خالص ، پاک و تمیز ،  پاک و معصوم و بیگناه ، با تمام عیار ( در حالت منفی )

Ja reiner Unsinn این واقعا یک حرف بی معنی و به تمام معنی مزخرف است.

اگر با دیگر صفت ها همراه و ترکیب شود معنی : واقعا ، کاملا ، براستی رو میده

!herein بفرمایید داخل شوید !

و اگر با افعال ترکیب شود به معنی داخل چیزی درون مکانی مانند :

reinschreiben درون چیزی شروع به نوشتن کردن که می تونه کادر و … باشه

reinkommen بداخل یا به توی مکانی آمدن ، وارد شدن

 

 

Hier, für Päckchen werden diese Formulare benutzt

در اینجا برای بسته های کوچیک ، این فرم ها استفاده بشود.

Und hier müssen Sie den Absender reinschreiben

و باید آن فرستنده را شما در این داخل بنویسید.

?Aha … und den Empfänger

آهان … و آن گرینده را ؟

Hier wird die Adresse reingeschrieben

آن آدرس در داخل اینجا نوشته شود.

 

همانطور که می بینید در این درس می خواهد به ما نحوه ساختن Passiv یا مجهول رو یاد بده

جملات و افعال ما می توانند Aktiv یا Passiv باشند ، یعنی چی ؟

بهتره قبل از هر چیزی با مفهوم اینها در فارسی آشنا بشیم و بعد بحث آلمانی اون رو باز کنیم.

 

فعل معلوم چیست ؟

فعلی که مفعول آن در جمله مشخص و معلوم است . مانند : من درس می خوانم. که در اینجا کننده کار یا انجام دهنده فعل درس خواندن ، ( من ) هستم.

 

فعل مجهول چیست ؟

فعلی که مفعول آن در جمله مشخص و معلوم نیست. مانند : درس خوانده شد. که در اینجا مفعولی دیگه جمله ما نداره. البته در زبان آلمانی میشه با اضافه کردن von کننده ای برای فعل جمله بسازیم که در ادامه دروس به آن نیز می پردازیم.

 

Er schreibt die Adresse rein

او آن آدرس را در اینجا می نویسید.

کننده فعل نوشتن در اینجا ( او ) هستش و این جمله Aktiv است

اما اگر بخواهیم همین جمله رو به صورت Passiv بگیم. میشه :

Die Adresse wird reingeschrieben

آن آدرس در اینجا نوشته بشه.

کننده جمله ما در اینجا حذف شد.

اما به مثالی که در ابتدای درس داشتیم یکبار دیگه برگردیم :

Hier, für Päckchen werden diese Formulare benutzt

Hier wird die Adresse reingeschrieben

چرا برای اولی از werden و برای دومی از wird استفاده کردیم ؟

از آنجایی که diese Formulare یک اسم جمع هستش از werden استفاده کردیم.

از آنجایی که die Adresse یک اسم مفرد هستش از  wird استفاده کردیم.

 

 

همینطور که می بینید برای ساختن جملات Passiv  از werden استفاده می کنیم که با توجه به اسم بعد از اون یعنی جمع یا مفرد بودنش فعل werden رو صرف میکنیم و در نهایت شکل گذشته کامل فعل مان را می آوریم.

 

من آن صندوق پست را خالی میکنم.

Ich leere den Briefkasten

 

آن صندوق پست خالی شد!

Der Briefkasten wird geleert

 

من آن نامه را به داخل می اندازم

Ich werfe den Brief ein

 

آن نامه به داخل انداخته شد !

Der Brief wird eingeworfen

 

ما آن نامه ها را مرتب می کنیم.

Wir sortieren die Briefe

 

نامه ها مرتب شدند!

Die Briefe werden sortiert

 

آن مرد نامه ها را جا به جا میکند.

Der Mann transportiere die Briefe

 

نامه ها جا به جا شدند!

Die Briefe werden transportiert

 

آن مرد اون نامه را به گیرنده می رساند.

Der Mann bringt den Brief zum Empfänger

 

آن نامه به گیرنده رسید!

Der Brief wird zum Empfänger gebracht

 

البته بخش Passiv توضیحات بیشتری نیز دارد که در درس های آینده با توجه به موضوع درس گام به گام و قدم به قدم آلمانی رو به همراه دستور زبان صحیح اون یاد خواهیم گرفت.

 

 

صرف صفت ها در حالت Nominativ

Der alte Computer آن کامپیوتر قدیمی

Das alte Radio آن رادیو قدیمی

Die alte Uhr آن ساعت قدیمی

Die alten Kameras آن دوربین های قدیمی ( جمع )

که تمام این مثال ها صرف صفت برای اسامی شناخته شده هستند که شما می توانید برای درک کامل صرف صفت ها برای اسامی شناخته شده و نا شناخته و همچنین حالت های اسمی Nominativ, Akkusativ, Dativ, این جزوء رو مطالعه کنید. ( دانلود کن )

 

 

در حالت Akkusativ و Dativ صرف صفت ها رو گفته که در جزوء بالا تمام این مباحث به طور کامل شرح داده شده است.

 

 

استفاده و کاربرد واژه پرسشی ?was für

چه نوع ؟ از چه نوع ؟  برای چی ؟ برای چه چیزی ؟ چه جور؟

 

برای چه چیزی یه نامه ؟

?Was für einen Brief

از آنجایی که für حرف اضافه Akkusativ ساز است اسم بعد از خودش رو به حالت Akkusativ میبرد و ein Brief می شود einen Brief

 

?Was für einen Club ist das

برای چه چیزی این کلوپ است ؟

که می توان به این صورت هم بنویسیم

?Was ist das für einen Club

 

?Was für ein Kleid möchten Sie kaufen

چه جور لباسی می خواهید بخرید؟

منظوز از چه جنسی باشدfe

 

?Was für ein Buch liest du

برای چه چیزی یک کتاب را می خوانی ؟

که می توان به این صورت نیز نوشت

?Was liest du für ein Buch

 

!Was für einen guten Eindruck er macht

برای چه چیزی او یک تصور خوب را ساخت!

!Was er für einen guten Eindruck macht

 

 

برای ساخت صفت از اسم و فعل این جزوء رو مطالعه کنید ( دانلود کن )

 


موفق باشید.

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De