می خواهیم با هم در این درس با نحوه ساخت صفت از یک فعل را بیاموزیم ، وقتی در زبان فارسی فعل خندیدن را بخواهیم به شکل صفت در بیاوریم ، می شود خندان یا فعل گریکه کردن می شود گریان و … در زبان آلمانی نیز ما می توانیم یک فعل را به اسم تبدیل کنیم.

 

برای اینکار ما به انتهای فعل تنها کافیست d اضافه کنیم ، به مثال های زیر توجه کنید :

 

lachen + d = lachend

خندیدن ، خندان

 

weinen + d = weinend

گریه کردن ، گریان

 

schlafen + d = schlafend

خوابیدن ، خواب آلو

 

در واقع این مبحثی کوتاه از Partizip 1 است ، ما در زبان آلمانی Partizip 2 را نیز داریم ، که سطح آنها در واقع B2/C1 می باشد ، اگر برایتان جالب است می توانید درس مربوط به Partizip را در لینک زیر مطالعه کنید.

 

نگاهی به Partizip در زبان آلمانی ( کلیک کن )

 

 

و اما چند مثال از Partizip 1 یا تبدیل کردن فعل به صفت :

 

روش اول : هرگاه به تنهایی و بدون اضافه شدن به اسمی در جمله بیاید :

 

Das Mädchen unseres Freundes kam lachend zu mir

دختر بچه دوست ما ، خندان به نزد من آمد

 

در واقع تنها در نقش یک صفت ایفای نقش میکند.

 

روش دوم : قبل از اسم و پس از آرتیکل می آید ( یعنی نیاز به صرف دارد ، همانند صفت ها )

 

Ich liebe das laufende Wasser

عاشق آن آب روان هستم

 

Der Mann sprang auf einen fahrenden Wegen

آن مرد به روی یک اتومبیل ِ در حال حرکت می پرد

 

Die lachenden Leute sind nicht allein

آدم های خنده رو تنها نیستند ( ضرب المثل )

 

Das fahrende Auto gehört meinem Onkel

آن ماشین ِ در حال حرکت مال عمو یا دایی ام است

 

اما یک روش دیگر وجود دارد که ما می توانیم اسم را نیز به صفت تبدیل کنیم یا اینکه یک صفت را به اسم تبدیل کنیم.

 

ما می توانیم با اضافه کردن haft به انتهای برخی اسامی از آنها صفت بسازیم ، برای مثال اسم der Name ( نام ، شهرت ) را در نظر بگیرید ، حال اگر بخواهیم صفت ( نامی یا نامدار ) را بسازیم ، تنها کافیست که به انتهای آن haft را اضافه کنیم و طبیعی است که چون به صفت تبدیل شده است ، حرف تعریف آن نیز حذف می شود.

 

نکته : در زبان آلمانی تنها اسامی دارای حرف تعریف یا آرتیکل هستند!

نکته : در زبان آلمانی تمامی اسامی باید حرف اول آنها بزرگ نوشته شود!

 

چند مثال :

 

Das Märchen -> märchenhaft

افسانه -> افسانه ای

 

Der Zauber -> zauberhaft

جادو -> جادویی

 

die Sage -> sagenhaft

داستان -> داستانی ، داستان گونه

 

der Zweifel -> zweifelhaft

تردید -> تردید آمیز

 

 

اما برخی اسامی دیگر به اضافه کردن mäßig به آنها به صفت تبدیل می شوند ، مانند :

 

der Fahrplan – fahrplanmäßig

برنامه حرکت وسایل نقلیه ( مثلا قطار ) -> طبق برنامه حرکت وسایل نقلیه

 

das Verhältnis -> verhältnismäßig

نسبت — از لحاظ نسبی

 

der Zweck -> Zweckmäßig

سود — از لحاظ سودی ، بهینه

 

Das Recht –> rechtmäßig

حق – طبق قوانین حقوقی

 

das Gefühl -> gefühlsmäßig

احساس — احساساتی ، از نظر احساسی

 

 

اما ما می توانیم برخای از صفت ها را با اضافه کردن keit به انتهای آنها به اسم تبدیل کنیم و اگر دروس گذشته را خوانده باشید ، گفتیم : در زبان آلمانی هر اسمی که به keit ختم می شود حرف تعریف آن نیز die است و در واقع keit سیگنال اسامی مونث است.

 

برای مثال صفت bitter را در نظر بگیرید به مفهوم تلخ است حال اگر keit را به آن اضافه کنیم تبدیل به یک اسم مونث به نام die Bitterkeit می شود به مفهوم تلخی

 

چند مثال :

ehrlich –> die Ehrlichkeit

حقیقتا ، راستگو — راستی

 

schwierig –> die Schwierigkeit

سخت — سختی

 

groß –> die Größe

بزرگ — بزرگی

 

weit — die Weite

درو — دوری

 

kalt –> die Kälte

سرد ، سرما

 

lang –> die Länge

دراز — درازا

 

و در آخر ما می توانیم با اضافه کردن heit به برخی صفت ها ، آنها را به اسم تبدیل کنیم و همانطور که در دروس گذشته گفتیم heit سینگال اسامی مونث می باشد

 

به مثال های زیر توجه کنید :

 

gesund –> die Gesundheit

سالم — سلامتی و تندرستی

 

gleich –> die Gleichheit

برابر — برابری

 

klar –> die Klarheit

روشن — روشنی

 

frei –> die Freiheit

آزاد — آزادی

 

tätig –> die Tätigkeit

فعال — فعالیت

 

نکات پایانی : اسامی که پسوند آنها به heit و keit ختم می شود ، شکل جمع آنها اینگونه است که باید به آخرشان en اضافه کنیم.

 

die Schönheit –> die Schönheiten

 

و اسامی که انتهای آنها به e ختم می شود کافیست تنها حرف n را به آنها اضافه کنیم تا به اسم جمع آن برسیم

die Weite –> die Weiten

 

نکته مهم : تمامی صفت های که به ch, sel, bar, ig ختم می شوند با اضافه کردن keit به آنها می توانیم آنها را به یک اسم مونث تبدیل کنیم.

 

Ich danke dir für deine Ehrlichkeit

من از تو به خاطر صداقتت یا راستگویت تشکر میکنم

 

از آنجایی که صفت ehrlich به ch ختم می شود توانستیم با اضافه کردن keit به آن ، آن صفت را به یک اسم مونث تبدیل کنیم.

 



آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De