حل تمرین شماره چهار ، جزوء Wohnwelten

 

در این تمرین همانند تصویر بالا یک جدول داریم که می بایستی آنرا حل کنیم. پاسخ خانه های جدول ما به صورت زیر است.

Waagrecht:

افقی

سوالات مربوط به خانه های افقی جدول

1. Für Wärme sorgen
Antwort: Heizen

۱. برای گرمایش کوشیدن
پاسخ : گرم کردن ، گرما دادن

.
2. Einen ( Miet-)Vertrag beenden
Antwort: Kündigen

۲. یک قولنامه یا قرارداد خانه را به پایان بردن
پاسخ : فسخ کردن یک قرار داد ، باطل کردن

.
3. Nicht kaufen, aber für die Nutzung bezahlen
Antwort: Mieten

۳. نخریدن اما برای استفاده کردن مبلغی را پرداخت کردن
پاسخ : کرایه کردن ، اجاره کردن

.
4. An der Haustür läuten
Antwort: Klingeln

۴. زنگ یک خانه را به صدا در آوردن ، بر یک درب کوبیدن به جهت اینکه افراد داخل خانه از وجود شما در پشت درب باخبر شوند.
پاسخ : زنگ را به صدا در آوردن ، زنگ زدن

.
5. Die Wohnung für immer verlassen
Antwort: Ausziehen

۵. یک آپارتمان را برای همیشه ترک کنید
پاسخ : به جای دیگری نقل مکان کردن ، اسباب کشی کردن

.
6. Sauber machen
Antwort: Putzen

۶. تمیز کردن
پاسخ : تمیز کردن ، رفت و روب کردن ، پاکیزه ساختن

7. Ordnung machen
Antwort: aufräumen

۷. مرتب کردن ، نظم بخشیدن
پاسخ : جمع و جور کردن ، تر و تمیز کردن ، مرتب نمودن

.

.
Senkrecht:

عمودی

سوالات مربوط به خانه های عمودی جدول

.
8. schön machen, gestalten, schmücken
Antwort: Dekorieren

۸. زیبا کردن ، به چیزی شکل و فرم دادن ، آراستن یا زینت دادن
پاسخ : تزیین کردن

.
9. In einer Wohnung oder einem Haus leben
Antwort: Wohnen

۹. در یک آپارتمان یا یک خانه زندگی کردن
پاسخ : ساکن بودن ، اقامت داشتن ، مسکن داشتن

10. Das Auto an einem Platz abstellen
Antwort: Parken

۱۰. آن اتومبیل را موقتا در یک پارکینگ یا محل مخصوص پارک اتومبیل ها گذاشتن
پاسخ : ماشینی را پارک کردن

.
11. In eine Wohnung gehen, um darin zu leben
Antwort: Einziehen

۱۱. در یک خانه برویم ، تا درون آن زندگی بکنیم
پاسخ : اسباب کشی کردن و به خانه جدیدتر وارد شدن

.
12. Jemandem eine Wohnung anbieten, aber nicht zum Kauf
Antwort: Vermieten

۱۲. به کسی یک آپارتمان را عرضه نمودن ، اما نه برای فروش
پاسخ : کرایه دادن ، اجاره دادن

.
13. Durch Möbel und andere Dinge wohnlich machen
Antwort: Einrichten

۱۳. توسط ِ مبلمان و چیزهای دیگر یک خانه را دنج و راحت کردن
پاسخ : یک خانه را مبلمان کردن

.
14. Alte Dinge erneuern, reparieren
Antwort: Renovieren

۱۴. چیزهای قدیمی را تازه یا نو کردن ، مرمت یا تعمیر کردن
پاسخ : نو کردن ، تازه کردن ، تعمیر کردن ، بازسازی کردن

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.