image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

سلام دوستان

در درس امروز میخواهیم با هم به حل تمرینات کتاب Optimal A1 درس اول یعنی درس Menschen – Sprachen – Länder بپردازیم.

 

شما می بایستی کتاب کار یا Arbeitsbuch خودتون را باز کرده و قدم به قدم بهمراه من شروع به حل تمرینات کنید.

چنانچه هنوز این سری کتاب ها را دانلود نکردید ؛ می توانید آنها را از کانال تلگرام من در دسترس داشته باشید. ( رفتن به کانال تلگرام )

 

بخش های کلی درس اول

Informationen zu Personen

اطلاعات یا آگاهی از شخصیت ها

Name, Herkunft, Sprache

اسم ؛ اصل و نسب ؛ زبان ها

Begrüßen und vorstellen – Zahlen

سلام و احوال پرسی و معرفی کردن – اعداد

Adresse, Telefonnummer

آدرس ؛ شماره تلفن

Informationen suchen und ordnen

اطلاعات را جستجو کردن و مرتب کردن

Training

تمرین

Zahlen, Kontinente, Länder, Sprachen – Deutsch lernen

اعداد ؛ قاره ها ؛ کشورها ؛ زبان ها – یادگیری زبان آلمانی

Wortschatz

کلمات کلیدی

Alphabet – Akzent, Pause, Sprechmelodie – Dialoge sprechen

حروف الفبا ؛ لهجه ؛ وقفه ؛ ریتم یا آهنگ یک زبان – صحبت کردن مکالمات

Aussprache

تلفظ ها

sie und er – Personen ansprechen: du oder Sie

او مذکر و او مونث – مورد خطاب قرار دادن اشخاص : تو یا شما مودبانه

Grammatik

دستور زبان

 

همانطور که در جدول بالا مشاهده میکنید تمام تمرکز ما در درس اول همین موارد است ؛ این سری کتاب ها نیاز به یک سری پیش نیازها دارند که در زیر به آن دروس اشاره شده است.

 

دروس پیش نیاز

درس یک – الفبای زبان آلمانی

درس دوم – حروف صدا دار و بی صدا

درس سوم – حروف مرکب صدا دار و حروف مرکب بی صدا

درس چهارم – اسم و آرتیکل یا حرف تعریف

 

خب دوستان با هم به صحفه ۴ کتاب Arbeitsbuch میرویم و شروع میکنیم به حل تمرینات این صفحه

در واقع در بخش اول ما می بایستی فایل های صوتی این کتاب را گوش کنیم و تشخیص بدیم که این اشخاص چه نامی دارند.

 

در درس اول از کتاب Lerhbuch  یادگرفتیم که فعل heißen را صرف کنیم و همچنین خودمان را معرفی کنیم ( بگوییم که اسم یا نام ما چیست ) یا از دیگران اسم شان را بپرسیم ( مودبانه و دوستانه )

 

?Wie heißt du اسم تو چیست؟

Ich heiße Morteza من مرتضی هستم.

 

?Wie heißen Sie نام شما (مودبانه )‌ چیست؟

Ich heiße Morteza من مرتضی هستم.

 

حال با گوش دادن به فایل های صوتی این بخش می توانیم به راحتی بگوییم که اسامی بالا از سمت چپ به راست اینگونه است:

Sie heißt: Andrea او (مونث) اسم اش یا نام اش اندریآ است.

Sie heißt: Anna او (مونث) اسم اش یا نام اش آنا است.

Er heißt: Urs او (مذکر) اسم اش یا نام اش اٌرس است.

 

و در بخش بعدی یعنی 2-1 میخواهد به ما کمک کند تا به خوبی درک کنیم هر کدام از اینها چه اسامی دارند ؛ اهل کجا هستند ؛ در کدام کشور زندگی میکنند و به چه زبان های صحبت میکنند.

که تمامی این مطالب را در بخش اول کتاب درس مان یعنی Lehrbuch داشتیم.

 

چنانچه هنوز درس اول کتاب Lehrbuch را مطالعه نکرده اید ؛ می توانید از بخش زیر اقدام کنید.

 

درس اول کتاب Optimal A1 : Menschen – Sprachen – Länder

 

برای مثال من یکی از افراد را اینگونه پاسخ میدهم.

Sprachen

زبان ها

Wohnort

محل زندگی

Land

کشور

:sagt

میگه

Name

اسم یا نام

Deutsch und Englisch

آلمانی و انگلیسی

Hamburg

شهر هامبورگ

Deutschland

کشور آلمان

Guten Tag

روز بخیر

Andrea

آندریآ

 

در دو تا تمرین بعدی صفحه چهار یاد میگیریم که افعال wohnen, kommen, heißen, sein, sprechen را در جایگاه خودشان بکار ببریم.

از مطالب گفته شده درس فعل sein جدید است که در همین جا این فعل بی قاعده را صرف میکنیم و شما سعی کنید در ابتدا صرف این فعل را به همین شکل یادبگیرید.

صرف فعل sein

در زمان حال ساده

ich bin  من هستم

du bist تو هستی

er/sie/es ist او (مذکر ؛ مونث ؛ خنثی) است یا هست

wir sind ما هستیم

ihr seid شماها هستید

Sie sind آنها هستند

 

حال به تصویر زیر توجه کنید:

در بخش Ü2 که منظور Übung 2 تمرین شماره دو است ؛ یاد میگیریم که چگونه از اسامی و ضمایر با توجه به صرف فعل جمله استفاده کنیم.

Sie (Anna) kommt aus Österreich (1 او اهل اتریش است که با توجه به صرف فعل مان می توانیم بگوییم Er kommt aus Österreich او (مذکر) اهل اتریش است.

البته این موضوع کاملا بستگی به فایل صوتی این بخش و همچنین مطالبی است که کتاب اشاره کرده : یعنی در اینجا اون کسی که اهل اتریش بود ؛ Anna بود پس او (مونث) یعنی sie درست است.

Sie (Andrea) spricht Deutsch und Englisch (2  او (مونث) آلمانی و انگلیسی صحبت میکند.

Sie (Anna) wohnt in Graz  (3  او (مونث) در شهر گراتس زندگی میکند

4) Sie (Andrea) kommt aus Deutschland او (مونث) اهل آلمان است.

5) Er (Urs) wohnt in Bern او (مذکر)‌ در شهر برن (سوئیس) زندگی میکند.

6) Er (Urs) spricht Deutsch, Französisch und Spanisch او به زبان های آلمانی ؛ فرانسوی و اسپانیایی صحبت میکند.

7) Er (Urs) kommt aus der Schweiz او اهل کشور سوئیس است.

8) Sie (Andrea) wohnt in Hamburg او (مونث)‌ در شهر هامبورگ زندگی میکند.

9) Sie (Anna) spricht Deutsch und Italienisch او (مونث) المانی و ایتالیایی صحبت میکند.

 

در بخش Ü3 منظور Übung 3 است یعنی تمرین شماره سه

در تمرین قبلی یادگرفتیم که چگونه از اسامی و ضمایر آنها استفاده کنیم در این بخش یادمیگیریم که با توجه به ضمیر از چه فعلی در کدام صرف استفاده کنیم.

 1. Guten Tag! Ich heiße Andrea روز بخیر! من اسمم آندریآ است.
 2. Ich komme aus Deutschland من اهل کشور آلمان هستم.
 3. Ich wohne in Hamburg من در شهر هامبورگ زندگی میکنم.
 4. Ich spreche Deutsch und Englisch من به آلمانی و انگلیسی صحبت میکنم.
 5. Servus! Mein Name ist Anna سلام (بیشتر برای کشور اتریش) نام من آنآ است
 6. Ich komme aus Österreich من اهل کشور اتریش هستم.
 7. Ich wohne in Graz من در شهر گراتس زندگی میکنم.
 8. Ich spreche Deutsch und Italienisch من به آلمانی و ایتالیایی صحبت میکنم.
 9. Grüezi! Ich bin Urs سلام (مخصوص کشور سوئیس) من اورس هستم.
 10. Ich komme aus der Schweiz من اهل کشور سوئیس هستم.
 11. Ich wohne in Bern در شهر برن زندگی میکنم
 12. Ich spreche Deutsch, Französisch und Spanisch من به آلمانی ؛ فرانسوی و اسپانیایی صحبت میکنم.

 

اگر به این تمرین دقت کرده باشید ما می توانیم به سه شکل زیر خودمان را معرفی کنیم یا اسم مان را بیان کنیم.

…Ich heiße اسم من هست یا من نامیده میشوم

…Mein Name ist اسم من هست یا نام من هست

…Ich bin من هستم

 

با توجه به تمرین بالا سعی کنید که خودتان را به آلمانی معرفی کنید.

من اگر بخواهم خودم را معرفی کنیم اینگونه عمل میکنم.

Hallo! Mein Name ist Morteza. Ich komme aus dem Iran. Ich wohne in Stuttgart. Ich spreche Persisch, Deutsch und Englisch

سلام! نام من مرتضی است. من اهل ایران هستم. من در شهر اشتوتگارت زندگی میکنم. من میتوانم به فارسی ؛ آلمانی و انگلیسی صحبت کنم. 🙂

 

دیگر تمرینات تا صفحه ۵ نیز به همین صورت است ؛ کتاب سعی میکند به ما بیاموزد که چگونه خودمان را به زبان آلمانی معرفی کنیم.

 

تنها نکته مهم دو بخش آخر این صفحه است که با توجه به تمرین می بایستی تشخیص بدیم کدام سوال برای کدام پاسخ است. برای مثال اولین تمرین:

 

C) Aus Asien, aus Vietnam

از قاره آسیا ؛ از کشور ویتنام

 1. ?Woher kommst du

تو از کجا می آیی؟ تو اهل کجای؟

A) In tunis, in Tunesien

در شهر تونس ؛ کشور تونس

2. ?Wo wohnst du

کجا زندگی میکنی؟

 

تمرین شماره ۷ یعنی بخش Ü7

می بایستی برای پاسخ های مورد نظر سوال مطرح کنیم. چند مثال برای درک بیشتر

 

 1. ?Wie heißt du?  – Ich heiße Melanie. Und du

تو چگونه نامیده میشوی؟  – من ملانی نامیده میشوم و تو؟ (اسم خودت چیه؟)

 

2. ?Woher kommen Sie? – Ich komme aus Frankreich, aus Paris. Und Sie

شما اهل کجا هستید؟ – من اهل کشور فرانسه ؛ شهر پاریس هستم ؛ و خودتان چگونه؟

 

نکته هرگاه از ما در زبان آلمانی سوالی پرسیده میشود و ما تمایل داشته باشیم همان سوال را از طرف مقابل بپرسیم آنگاه میگوییم : und Sie و شما (مودبانه) چگونه به آن سوال پاسخ میدهید. و اگر دوستان هم بخواهیم بپرسیم میگوییم ?und du

 

در تمرینات بعدی کتاب سعی دارد که ما را با اعداد آشنا کند که این بخش را حتما خودتان تمرین کنید تا بتوانیم به خوبی اعداد آلمانی را یاد بگیرید و در همین رابطه درس زیر را مطالعه کنید.

 

درس بیست و یکم – اعداد

در تمرینات گرامی این درس یعنی صحفه ۹ و ۱۰ ما مطالب را دوباره مرور میکنیم و یاد میگیریم که چگونه از ضمایر ؛ افعال ؛ حروف اضافه و اسامی در جمله استفاده کنیم. که برای درک بیشتر من یک نمونه را بیان میکنم.

 

Anna kommt aus Österreich. Sie wohnt in Graz. Sie spricht Deutsch und Italienisch

آنا اهل اتریس است. او (مونث) در شهر گراتس زندگی میکند. او (مونث) آلمانی و ایتالیایی صحبت میکند.

 

نکته :‌ در زبان آلمانی ما فقط یکبار اسم شخص را بکار می بریم و در ادامه جمله حتما باید به ضمیر آن اشاره کنیم یعنی Anna که یک اسم مونث بود در بخش های بعدی از ضمیر آن یعنی sie استفاده میکنیم.

 

در پایان این درس به تصویر زیر دقت کنید:

خود کتاب Tina را مثال زده است ؛ شما سعی کنید برای هر کدام از این اشخاص ؛ کشور ها و شهر ها یک جمله بسازید.

 

 

در انتهایی درس اول از سطح A1 شما می بایستی توانایی های زیر را داشته باشید.

 

در بخش hören شنیداری : می توانید آدرس ها و شماره تلفن ها را متوجه شوید.

Ich kann Adressen und Telefonnummern verstehen

 

در بخش lesen خواندنی : من می توانم به راحتی اطلاعات را از متن ها دنبال کنم ( پیدا کنم ) و درک کنم

Ich kann einfach Informationen in Texten suchen und verstehen

 

در بخش schreiben نوشتاری : من می توانم خودم یا یک شخص دیگر را توصیف کنم

Ich kann mich oder eine andere Person beschreiben

 

در بخش sprechen صحبت کردن : من می توانم خودم یا یک شخص دیگر را معرفی کنم – من می توانم در کلاس در یک مصاحبه صورت بدهم

Ich kann mich oder eine andere Person vorstellen

Ich kann im Kurs ein Interview machen

 

در بخش Wortschatz لغات کلیدی : من می توانم اعداد ۱ تا ۲۰ را به آلمانی (شمارش کنم) – من می توانم لغات (که) برای کشورم یا قاره ام است را به آلمانی (بیان کنم)

Ich kann die Zahlen von 1- 20 auf Deutsch

Ich kann die Wörter für mein Land und meinen Kontinent auf Deutsch

 

در بخش Aussprache تلفظ : من می توانم الفبای آلمانی را بیان کنم

Ich kann das Alphabet sprechen

 

در بخش Grammatik دستور زبان : من می توانم واژگان پرسشی را مطرح کنم و به آنها پاسخ بدهم – من می توانم اشخاص را با تو یا شما (مودبانه ) مورد خطاب قرار بدهم.

Ich kann W-Fragen stellen und beantworten

Ich kann Personen mit du oder Sie ansprechen

 

موفق باشید.

 

 

 

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De