image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

در درس گذشته حروف اضافه Akkusativ ساز را با هم آموختیم و در این درس می خواهیم با هم حروف اضافه Dativ ساز را نیز مورد بررسی قرار بدهیم.

 

حروف اضافه Dativ ساز ( داتیو ) به عبارت زیر هستند :

 

ab, aus, bei, mit, von, zu, seit, nach

 

aus از ( مکانی ) ، از ( زمانی ) ، از ، در

Ich komme aus dem Iran

من از ایران می آییم

یا اینکه : من اهل ایران هستم

 

bei نزد ، نزدیک ، در ، درهنگام ، هنگام

Anna wohnt noch bei mir

آنا همچنان نزد من زندگی میکند.

یا اینکه : آنا همچنان نزد من اقامت دارد

 

mit با ، به ، به همراه ، توسط

?Kommst du mit mir

آیا به همراه من می آیی؟

 

von از طرف ، از جانب ، از سمت

Das Geschenk ist von mir

این هدیه از طرف من است

 

zu به ، بسوی ، به طرف

Du kommst zu mir

تو به طرف من می آیی

نکته : تو به نزد من می آیی ، هم می تواند معنی بدهد

 

seit از ( زمان ) ، از وقتی که

Sie wohnt seit dem 1. Januar hier

او ( مونث ) از اول ژانویه اینجا زندگی میکند

 

nach بعد از ، پس از ( زمانی )

Nach dem Essen sieht er einen Film

بعد از غذا او ( مذکر ) یک فیلم را می بیند

 

 

چند مثال برای حروف اضافه داتیو ساز Dativ

 

Ab dem 01. September

از اول ماه سپتامبر

 

همانطور که گفتیم اسامی تمام ماه ها ، روزها ، هفته ها ، همگی مذکر هستند ، پس در حالت Dativ می بایستی der آنها به dem تبدیل شود.

 

Der Ring ist aus reinem Gold

آن انگشتر از طلایی خالص است

 

همانطور که گفتیم das Gold برای اینکه خنثی است در حالت داتیو ، آرتیکل das آن به dem تبدیل می شود.

 

Er fährt immer mit dem Auto

او همیشه با ماشین میرود

 

 

برای درک بیشتر حروف اضافه می توانید این بخش سایت را نیز دنبال کنید.

 

حروف اضافه

 

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De