سلام دوستان،

در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به تفاوت میان wenn و falls در زبان آلمانی

همچنین نگاهی هم خواهیم داشت به کاربرد آنها

 

برای شروع اجازه بدهید به معانی این دو واژه بپردازیم

wenn اگر ، چنانچه ، در صورتی که ، هرگاه ، هر وقت ، وقتی

falls احیاناً ، اگر ، در صورتی که ، چنانچه

 

اگر به معانی این دو واژه دقت کنید می بینید بسیار نزدیک بهم هستند اما باید توجه داشته باشید که تفاوتی های میان آنها وجود دارد برای درک بیشتر به مثال زیر توجه کنید:

 

Wenn du heute Abend nach Hause kommst, trinken wir einen Sekt auf deine Beförderung

چنانچه یا اگر تو امروز عصر به خانه آمدی ، ما یک شامپاین به سلامتی ارتقاء یا پیشرفت شغلی ات می نوشیم

 

Falls du heute Abend nach Hause kommst, trinken wir einen Sekt auf deine Beförderung

احیاناً یا در صورتی که تو امروز به خانه آمدی ، ما یک شامپاین به سلامتی ارتقاء یا پیشرفت شغلی ات می نوشیم

 

هرگاه ما از wenn در جملاتمان استفاده میکنیم یعنی اینکه ziemlich sicher هستیم ، یعنی تقریباً تا حدود قابل قبولی اطمینان داریم که یک اتفاق رخ میدهد ، برای درک بیشتر به مثال اول دقت کنید ، در آنجا ما اطمینان داریم و تا حدود زیادی هم مطمئن هستیم که تو به خانه می آیی

 

حال اگر ما از رخ دادن یک اتفاق اطمینان نداشته باشیم ، شک داشته باشیم ، آنگاه می توانیم از falls استفاده کنیم ، بنابراین در مثال دوم ما خیلی مطمئن نیستیم که تو به امشب به خانه می آیی ، شاید به هزار و یک دلیل هم نتوانی بیایی ، پس شک و تردید در آن وجود دارد

 

به زبان ساده تر می توان اینگونه برداشت کرد که wenn یک اگر معمولی است و falls یک اگر ی که به همراه خود شک و تردید و دو دلی به همراه دارد.

 

یک مثال دیگر و پایان این درس

 

Wenn es regnen sollte, bleiben wir zu Hause

اگر قرار است باران ببارد ، ما در خانه می مانیم

 

اطمینان داریم که قرار است باران ببارد و هوا کاملاً ابری است.

 

Falls es regnen sollte, bleiben wir zu Hause

اگر قرار باشد یا احیاناً اگر باران بخواهد ببارد ، ما در خانه می مانیم

 

شاید باران ببارد شاید هم نه ، در واقع شک و تردید و دو دلی به همراه دارد ، جمله بالا این برداشت را به همراه دارد که اگر باران ببارد ما در خانه می مانیم و اگر هم نبارد به بیرون میرویم.

 

در همین رابطه درس زیر را نیز مطالعه کنید

 

نگاهی به falls در زبان آلمانیآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De