در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به سه لغت sonst, weiter, ander

 

sonst جز این ، و گرنه ، والا ، در غیر اینصورت ، به جز این ، علاوه بر این ، دیگر

 

weiter بیشتر ، دورتر ، پهن تر ، ادامه ، و غیره ، دیگر

که بر اساس جنسیت اسامی صرف می شود.

 

ander دیگر ، دیگری

که ander بر اساس مذکر ، خنثی ، مونث یا جمع بودن تغییر میکند

anderer برای اسامی مذکر

anderes برای اسامی خنثی

andere برای اسامی مونث و جمع

 

همانطور که می بینید این سه کلمه مفهموم مشترکی دارند ( دیگر ) که گاهی شاید دچار سر در گمی شود ، می خواهیم کاربرد این لغات را در جملات بدانیم تا بتوانیم به خوبی آنها را درک کنیم و همچنین مورد استفاده قرار دهیم.

 

?Hast du sonst noch eine Frage

هنوز سوال دیگه ای داری ؟ که منظور این است به غیر از این سوال هنوز داری ؟ به جز این هنوز سوالی داری ؟

 

?Ist sonst jemand, sonst wer bereit mitzuhelfen

شخص دیگری هست ؟ چه کسی دیگه حاضر به کمک کردن است ؟

به جز این شخص هست ؟ چه کسی به جز این حاضر به کمک کردن است ؟

 

پس این دیگر به منظور ، به جز این چیز دیگری … به غیر از این دیگه …

 

Halt, nicht weiter

واستا ، ادامه نده

واستا ، دیگه نه

 

Weiter weiß ich nichts von der Sache

از آن قضیه هیچ دیگه من نمیدونم

بیشتر از این هیچ چیزی از آن قضیه نمیدانم

 

پس این دیگر کاربردی این شکلی دارد ، که مثلا من دیگه هیچی بیشتر نمیدونم . صبر کن دیگه ادامه نده

 

همانطور که در sonst و weiter دیدید ما می توانیم به کل اصلا مفهموم دیگر را از آنها بگیریم چون واقعا در فارسی دچار سر در گمی می شود ، بنابراین از این به بعد هرگز فکر نکنید که weiter و sonst معنی دیگر را نیز میدهد

بنابراین ترجمه جملات بالا اینگونه می شود:

 

?Hast du sonst noch eine Frage به غیر از این هنوز سوالی داری ؟

Weiter weiß ich nichts davon بیشتر از این ، چیزی نمیدونم

 

اما اون دیگر واقعی که ما در فارسی دنبالش هستیم ander است ، مثلا من در فارسی وقتی می گویم ، یک ماشین دیگر آمد ، یا یک مرد دیگری آمد خیلی تفاوت دارد با اینکه بگویم من دیگه نمیدونم ، دیگه نیا ، یا بگویم : هیچ چیز دیگه ای برای گفتن ندارم.

 

هیچ چیز دیگه ای برای گفتن نداشتن sonst

من دیگه نمیدونم ، دیگه ادامه نده weiter

یک ماشین دیگر آمد ، یک مرد دیگری آمد ander

 

پس دیگر واقعی که ما در فارسی به کار می بریم ، مثلا برای گفتن کتاب دیگر ، همین ander است که در آلمانی بر اساس مذکر ، خنثی ، مونث یا جمع بودن اسامی صرف می شود.

 

به مثال های زیر توجه کنید.

 

Von einer Seinerzeit auf die andere

از یک دورانی ( روزگاری ) به دوران دیگر ( رفتن )

 

Eine Zigarette nach der anderen rauchen

یک سیگار را بعد از دیگری کشیدن ( دود کردن )

 

Das ist eine andere Welt

این یک دنیای دیگه ای است.

 

Er ist anderer Meinung als ich

او نظر دیگری نسبت به من دارد.

 

Ein anderer Mensch werden

آدم دیگه ی شدن

خود را تغییر دادن

 

چنانچه شما نیز در ارتباط با این درس ، مثال ، سوال یا پیشنهادی دارید ، می توانید در بخش نظرات درج کنید.

 

موفق باشید.

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De