در این بخش از سایت می توانید به افعال و همچنین جملاتی آشنا شوید که در حالت های اسمی Akkusativ و Dativ بیان شده اند.

 

اما قبل از شروع به یادگیری این بخش ، نیاز دارید که دروس زیر را نیز مطالعه کرده باشید :

 

Akkusativ چیست؟

Dativ چیست؟

Welche? Welcher? Welches? Welchen 

Diese? Dieser? Dieses? Diesen

 


 

دسترسی به تمامی افعال اکوزاتیو ساز و دایتو سازآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De