image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

همانطور که میدانیم در زبان آلمانی اسامی از نظر جنسیت به سه دسته تقسیم می شوند :

۱. مذکر der
۲. مونث die
۳. خنثی das

جالب است بدانیم ، اگر ما در مورد یک اسم خنثی , مذکر یا مونث صحبت می کنیم و بخواهیم بپرسیم کدام ؟ آنگاه می بایستی از کدام مربوط به همان جنسیت استفاده کنیم. این بدین معنی است که ما در زبان آلمانی نیز از نظر جنسیت سه نوع ( کدام ؟ ) داریم.
welcher کدام مذکر
welche کدام مونث
welches کدام خنثی

 

و اگر بخواهیم بگیم ( این ) نیز باید بر اساس جنسیت آن اسم بهش اشاره شود پس ۳ تا ( این ) نیز داریم.
dieser این مذکر
diese این مونث
dieses این خنثی

و ناگفته نماند که در حالت های اسمی Akkusativ, Dativ نیز بر حسب قاعده همیشگی اسامی , در این حالت ها رفتار میکنیم.

در حالت Nominativ :
der Mann آن مرد یا اون مرد
Welcher Mann کدام مرد ؟
dieser Mann  این مرد

در حالت Akkusativ :
Ich sehe den Mann  آن مرد را می بینم
Welchen Mann sehe ich کدام مرد را من می بینم ؟
Diesen Mann  این مرد را

 

در حالت Dativ :
Ich gebe dem Mann mein Buch
من کتابم را به آن مرد میدهم.
Welchem Mann gebe ich mein Buch
به کدام مرد من کتابم را میدهم ؟
Diesem Mann  به این مرد

 

 

چنانچه شما نیز در این زمینه سوال ، توضیح یا مثال های دارید می توانید به زیر این درس اضافه کنید.

موفق باشید !

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De