image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

سلام دوستان در این درس می خواهیم به افعال کمکی که همراه فعل اصلی جمله در زمان گذشته کامل آلمانی استفاده میشود ؛ بپردازیم.

 

این درس از نظر گرامری یا دستور زبان بسیار ساده است که در ادامه به آن می پردازیم.

 

فرض بگیرید که شما میخواهید بگویید: من در روز شنبه نتوانستم تو را پیدا کنم.

در جمله فارسی بالا فعل کمکی ما توانستن ( در حالت منفی ) است و فعل اصلی ما پیدا کردن است.

حال اگر من بخواهم این جمله را در زمان گذشته کامل بیان کنم ؛ تنها کافیست جای اصلی فعل را به haben بدهیم و سپس فعل اصلی را به همراه فعل کمکی به انتهای جمله ببریم.

 

برای درک بیشتر به مثال زیر دقت کنید:

 

ich habe dich am Samstag nicht erreichen können

من در روز شنبه نتوانستم تو را پیدا کنم ( در دسترس نبودی )

 

همانطور که میدانیم در زبان آلمانی هرگاه بخواهیم جمله ای را در زمان گذشته کامل بکار ببریم از فعل کمکی haben که در اینجا منظور از کمکی این است که به ما کمک میکند تا فعل جمله را در گذشته کامل بیان کنیم

 

نکته : در این نوع جملات فعل اصلی صرف نمیشود و به همراه فعل کمکی به انتهای جمله میرود

 

برای درک بیشتر به مثال های زیر دقت کنید:

 

ich habe kein Brot kaufen können

من نتوانستم نان بخرم

من نتوانستم هیچ نانی بخرم

 

wir haben dort nicht rauchen dürfen

ما اجازه نداشتیم آنجا سیگار بکشیم

 

wir haben dort nicht saufen dürfen

ما اجازه نداشتیم آنجا انقدر مشروب بخوریم تا مست بشویم

 

wir haben nach dem Iran fliegen können

ما توانستیم به ایران پرواز کنیم.

 

حال شاید ما بخواهیم در ادامه این جمله یک موضوعی را بیان کنیم. در این حالت می بایستی که بخش دوم جمله هم یا به گذشته ساده برود یا به گذشته کامل

 

wir haben keinen Bus nehmen können, weil wir zu spät waren

ما نتوانستیم به هیچ اتوبوسی برسیم ؛ چونکه دیر کرده بودیم ( دیر جنبیده بودیم )

 

ich habe ihn nicht sehen können, weil er nicht zu Hause war

من نتوانستم او را ببینم ؛ چون اون در خانه نبود

 

Ich habe nach Deutschland fliegen müssen, weil ich meine Familie schon lange nicht gesehen habe

من باید به آلمان میرفتم ( با هواپیما پرواز میکردم ) چون من خانواده ام رو به مدت طولانی ندیده ام

 

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De