سلام دوستان؛

در این درس میخواهیم با هم به افعال جداشدنی بهمراه حروف ربط بپردازیم و در واقع درک کنیم چگونه می توانیم جملاتی این چنینی بسازیم.

از مهم ترین حروف ربط میتوانیم به dass, wenn, da, weil اشاره کرد.

 

برای درک بیشتر به مثال زیر توجه کنید:

 

Ich habe gehört, dass du um 8:00 Uhr aufstehst

من شنیدم که تو در ساعت 8 صبح بیدار میشوی

 

همانطور که میدانید فعل aufstehen یک فعل جداشدنی می باشد و قاعدتا می بایستی پیشوند آن در انتهای جمله قرار بگیرد و خود فعل یعنی stehen با توجه به ضمیر صرف شود. اما نکته این درس دقیقا همین جاست که هرگاه ما حرف ربط در جمله داشته باشیم آنگاه دیگر آن فعل را جداشدنی در نظر نمیگیریم و کل آن فعل را صرف میکنیم و به انتهای جمله می بریم.

 

برای درک افعال در زبان آلمانی درس زیر را مطالعه کنید:

 

درس بیست و سوم – افعال

 

چند مثال دیگر:

 

Ich bin nicht zu Hause, da ich gerade einkaufe

من خونه نیستم ؛ چونکه یا چرا که الان در حال خرید کردنم.

 

همانطور که میدانیم فعل einkaufen یک فعل جداشدنی است اما چون با حرف ربط da مورد استفاده قرار گرفته است بنابراین به طور کلی صرف شده و به انتهای جمله میرود.

 

Ich bin traurig, weil du nicht nach Teheran mitkommst

من ناراحتم یا غمگینم چرا که تو بهمراه (من) به تهران نمی آیی.

 

Wenn ich zu früh aufstehe, bin ich den ganzen Tag müde

اگر یا چنانچه من صبح زود بیدار بشم تمام آن روز را خسته هستم.

 

Ich kann jetzt nicht spielen, weil ich die Flasche aufmache

من الان بازی نمیکنم چونکه دارم آن بطری را باز میکنم.

 

Ich habe gehört, dass du zurückfährst

شنیدم که داری برمیگردی ( مثلا از سفر)

 

 

موفق باشید.آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De