در این بخش از سایت به 250 فعل مهم و پرکاربرد زبان آلمانی پرداخته ایم ؛ هدف آشنا شدن با افعال اکوزاتیو ساز و افعال داتیو ساز در زبان آلمانی است.

 

چنانچه هنوز درکی از اکوزاتیو و داتیو ندارید می توانید درس زیر را مطالعه کنید:

 

?Akkusativ oder Dativ

 

نکته مهم : چنانچه از تلفن همراه استفاده میکنید برای نمایش کامل جدول ؛ تلفن همراه خود را 90 درجه بچرخانید.