در درس دیروز با هم نگاهی داشتیم به اصطلاح zu dem Schluss kommen و گفتیم که به معنی : به نتیجه ای رسیدن است ، حال اگر بخواهیم جملاتی همچون به این فکرها رسیدم یا به این ایده رسیدم ، را در زبان آلمانی بیان کنیم ، چگونه باید بکنیم؟

 

auf den Gedanken gekommen

به این فکر رسیدن

 

و همانند درس قبلی ، حرف ربط dass می تواند بعد از این اصطلاح بیاید :

 

…Ich bin auf den Gedanken gekommen, dass

من به این فکر رسیدم ، که …

 

…Du bist auf den Gedanken gekommen, dass

تو به این فکر رسیدی ، که …

 

و برای دیگر ضمیرها نیز به همین صورت عمل میکنیم.

 

پس حرف اضافه ای که در اینجا با اون سر و کار داریم ، حرف اضافه auf است که اینجا در نقش یک حرف اضافه Akkusativ ساز ، ایفای نقش میکند.

 

و به همین دلیل است که Der Gedanke تبدیل شده است به Den Gedanken و آن n اضافه شده به Gedanken بر میگردد به مبحث n-Delinaktion
که جزوء کامل آنرا می توانید از اینجا مطالعه کنید.

 

در ابتدای درس اشاره ی هم داشتیم به اصطلاح : به این ایده رسیدم ، برای ساختن چنین اصطلاحی تنها لغت Die Idee جایگزین Der Gedanke می شود. و حرف اضافه auf همچنان در نقش یک حرف اضافه Akkusativ ساز ایفای نقش می کند.

 

Ich bin auf die Idee gekommen

من به این ایده رسیدم

 

مثل دیگر اصطلاحات گفته شده در این درس و درس گذشته ، حرف اضافه dass می تواند پس از این اصطلاح بیاید :

…Ich bin auf die Idee gekommen, dass

من به این ایده رسیدم که …

 

برای دیگر ضمیرها نیز همانند اصطلاح قبلی عمل می کنیم.

 

چند مثال و پایان درس :

 

Ganz ehrlich gesagt, ich bin nicht auf den Gedanken gekommen

راستش را گفته باشم ، من به این فکر نرسیدم.

راستش به فکرم نرسید

 

Ich bin auf den Gedanken gekommen, dass ich morgen meine Tante besuchen werde

من به این فکر رسیدم که فردا عمه ام را ( خاله ام را ) ملاقات بکنم

 

Ich bin auf den Gedanken gekommen, dass ich eine Reise machen werde

تفکر آلمانی : من به این فکر رسیدم که یک مسافرت انجام بدهم

 

تفکر فارسی : من به این فکر رسیدم که یک مسافرت بروم

 

Ich bin auf den Gedanken gekommen, dass ich mir ein Auto kaufe

من به این فکر رسیدم که برای خودم یک ماشین بخرم

 

Ich bin auf die Idee gekommen, dass ich eine neue Webseite über deutsche Sprache erstelle.

من به این ایده رسیدم که من یک وب سایت جدید درباره زبان آلمانی بسازم

 

Ich bin auf die Idee gekommen, dass ich mein Geld in Immobilien anlege

 

من به این ایده رسیدم که من پولم را در ملک و املاک بخوابانم

من به این ایده رسیدم که من پولم را در ملک و املاک سرمایه گذاری بکنم

به زبان ساده تر اینکه به این ایده رسیدم پولم را بزنم توی کار خرید و فروش ملک و املاک

 

توضیحات پایانی اینکه دو اصطلاح گفته شده در این درس ، همانند یکدیگر هستند و می توان تنها جای Der Gedanke را با Die Idee یا بر عکس عوض بکنیم و در گفتگوهایمان از آن استفاده کنیم.

 

اصطلاحاتی همانند : به ذهنم خطور کرد ، به ذهنم رسید ، به این فکر افتادم ، به این اندیشیدم ، به دلم افتاد و … که ما در فارسی می گوییم ، در صورتی که بخواهیم آنها را به آلمانی بر گردانیم و بیان کنیم ، می توانیم از اصطلاحات گفته شده در این درس و درس قبلی استفاده کنیم.

 

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De