image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

در این بخش از سایت می توانید با اسمی در زبان آلمانی آشنا شوید.

 

اسامی به طور کلی در زبان آلمانی به پنج بخش تقسیم می شوند

 

مذکر

مونث

خنثی

اسامی جمع

اسامی مرکب

 

و هرکدام از آنها نیز به دو زیر شاخه تقسیم می شوند :

 

اسامی شناخته شده

اسامی ناشناخته

 

شما با مطالعه دروس موجود در این بخش از سایت به طور کامل می توانید مبحث اسامی در زبان آلمانی را درک کنید.

اسامی و آرتیکل

برای مطالعه جزوء اسامی و آرتیکل ( اینجا ) کلیک کنید.

سیگنال های اسامی مذکر

برای مطالعه جزوء سیگنال اسامی مذکر ( اینجا ) کلیک کنید.

سیگنال های اسامی مونث

برای مطالعه جزوء سیگنال های اسامی مونث ( اینجا ) کلیک کنید.

سیگنال های اسامی خنثی

برای مطالعه جزوء سیگنال های اسامی خنثی ( اینجا ‌) کلیک کنید.

اسامی جمع

برای مطالعه جزوء اسامی جمع ( اینجا )‌ کلیک کنید.

اما تمام اسامی در زبان آلمانی خود نیز می توانند به چهار حالت اسمی زیر تقسیم شوند

Nominativ

برای مطالعه جزوء Nominativ ( اینجا ) کلیک کنید.

Akkusativ

برای مطالعه جزوء Akkusativ ( اینجا ) کلیک کنید.

Dativ

برای مطالعه جزوء Dativ ( اینجا ) کلیک کنید.

Genitiv

برای مطالعه جزوء Genitiv ( اینجا ) کلیک کنید.

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De