سلام دوستان

در این درس از سری دروس اصطلاحات آلمانی میخواهیم باهم یادبگیریم که چگونه در زبان آلمانی بگوییم : آستین را بالا بزنیم یا آستین بالا زدن ؛ ما می توانیم از اصطلاح زیر استفاده کنیم

 

Die Ärmel hochkrempeln

آستین را بالا زدن

 

Lassen Sie uns die Ärmel hochkrempeln und unseren Kunden beweisen, dass wir die beste Firma der Welt sind

اجازه بدید آستین ها را بالا بزنیم و به مشتری هایمان ثابت کنیم که ما بهترین شرکت دنیا هستیم.

 

Aber zuerst musst du die Ärmel hochkrempeln

ولی قبل هر چیز تو باید آستین ها را بالا بزنی

 

توجه داشته باشید که این اصطلاح تنها به معنی عزم خود را جزم کردن برای انجام کاری است.

 

Wir haben heute noch viel Arbeit vor uns, das heißt, dass wir die Ärmel hochkrempeln müssen, wenn wir rechtzeitig fetrig werden wollen

ما امروز کلی کار ریخته سرمون ؛ این یعنی اینکه اگر می خواهیم به موقع کارمان را تمام کنیم ؛ باید آستین ها را بالا بزنیم.

ما امروز کلی کار ریخته سرمون ؛ این یعنی اینکه اگر می خواهیم به موقع کارمان را به پایان ببریم باید عزم خود را جزم کنیم.

 

 


آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : De.Alemani.De


 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De