Verben mit Präpositionen

در این بخش از سایت می توانید به تمامی دروس افعال به همراه حروف اضافه آنها دسترسی داشته باشید.

همچنین می توانید نرم افزار این سری دروس را از دو سایت گوگل پلی و کافه بازار برای دستگاه های اندروید به صورت رایگان نصب کنید.

 

نرم افزار افعال به همراه حروف اضافه آنها ( در گوگل پلی )

 

 

zwischen, Zwischenzeit, zwischenzeitlich
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان، در این درس گرامری می خواهیم
Read more.
zu dem Schluss kommen, dass
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   Wort des Tages لغت ِ روز zu dem
Read more.
Ziffern اعداد و ارقام
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   اعداد و ارقام در زبان آلمانی   در
Read more.
بررسی دو فعل entscheiden و wünschen در زبان آلمانی
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در این درس می خواهیم با
Read more.
Wort des Tages لغتِ روز erledigen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن! !Mit Ach und Krach با سختی و زحمت زیاد
Read more.
Wort des Tages لغت ِ روز zusagen, absagen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   absagen – zusagen هر دو فعل جدا شدنی
Read more.
Wort des Tages لغت ِ روز zögern, selten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   zögern یک فعل با قاعده می باشد دل
Read more.
Wort des Tages لغت ِ روز womöglich, erleuchten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   womöglich یک قید می باشد تقریبا همانند و
Read more.
Wort des Tages لغت ِ روز weben, Der Weber, Die Weberei
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   weben یک فعل می باشد بافتن ( مانند
Read more.
Wort des Tages لغت ِ روز warm oder kaltherzig
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   kaltherzig یک صفت می باشد Ohne Gefühl بی
Read more.
Wort des Tages لغت ِ روز vorzuweisen haben
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   vorzuweisen haben چیزی برای نشان دادن یا به
Read more.
Wort des Tages لغت ِ روز verwüsten, Die Verwüstung, anrichten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   verwüsten یک فعل می باشد   برداشت از
Read more.
Wort des Tages لغت ِ روز vertragen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن! vertragen یک فعل می باشد توزيع كردن ، پخش
Read more.
Wort des Tages لغت ِ روز verschieben, verschiebbar
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!    verschiebbar یک صفت می باشد   so, dass
Read more.
Wort des Tages لغت ِ روز verkrampfen , verkrampft
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   verkrampft – “so, dass man Stress hat; unsicher,
Read more.
Wort des Tages لغت ِ روز uralt و چند اصطلاح آلمانی
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   uralt یک صفت می باشد   Sehr alt
Read more.
Wort des Tages لغت ِ روز überweisen, Überweisung , Überweisungsträger
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   überweisen یک فعل می باشد مراجع كردن ،
Read more.
Wort des Tages لغت ِ روز überspielen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   überspielen یک فعل می باشد Hier: so handeln,
Read more.
Wort des Tages لغت ِ روز überraschen, Überraschung
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   überraschen یک فعل می باشد غافلگير كردن ،
Read more.
Wort des Tages لغت ِ روز überlegen, überdenken , nachdenken
سلام دوستان ، در درس Wort des Tages امروز ، نگاهی خواهیم داشت به سه فعل پر کاربرد überlegen, überdenken,
Read more.