mithören

نگاهی به فعل hören و پیشوندهای آن

  سلام دوستان، در این درس ویدیویی می خواهیم با هم به فعل hören و پیشوندهای آن بپردازیم.       همانطور که میدانید در زبان آلمانی هر کاری یا هر عملی با توجه به موقعیت و شرایط باید فعل مربوط به خودش را مورد استفاده قرار داد.   hören شنیدن   گذشته ساده : …

نگاهی به فعل hören و پیشوندهای آنبیشتر بخوان »