یادگیری آلمانی

im Schnitt

  سلام دوستان ، در این درس از سری دروس اصطلاحات آلمانی ، می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به im Schnitt و کاربرد آن در زبان آلمانی   ما می توانیم im Schnitt را از نظر مفهومی نزدیک به im Durchschnitt بدانیم که در فارسی یعنی : متوسط ، میانگین   به مثال …

im SchnittRead More »

Sauna سونا

  شاید برایتان جالب باشد تا بخواهید بدانید : چرا در کشور آلمان سوناها و استخرهای مختلط وجود دارد؟ یا اینکه چرا در اغلب سواحل کشور آلمان مردان و زنان برهنه هستند؟   در این بخش از سایت می خواهیم با جنبش برهنه گرایی و فرهنگ برهنگی در کشور آلمان به طور کوتاه آشنا بشویم …

Sauna سوناRead More »