یادگیری آلمانی با فیلم

die Luft ist rein

  die Luft ist rein همه چیز امن و امانه هوا صافه   یعنی اینکه دیگه خطری کسی را تهدید نمیکند و همه چیز اوکی شده است.   می توان به جای این اصطلاح از اصطلاح زیر نیز استفاده کرد   die Luft ist sauber هوا پاکه همه چیز امن و امانه   Jetzt ist …

die Luft ist reinRead More »

ganz Ohr sein

  ganz Ohr sein سرتا پا گوش بودن ، سراپا گوش بودن   Ich bin ganz Ohr من سرتاپا گوشم ، من سراپا گوشم   Das ist es ganz und gar nicht نه هیجوره نمیشه ، نه اصلاً اینجوری نمیشه   ausreden  یک فعل جدا شدنی می باشد  تا انتها حرفی را زدن ، حرف …

ganz Ohr seinRead More »