گرامر زبان آلمانی

täglich, immer

  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس اینستاگرامی می خواهیم با هم دو قید زمان täglich و immer را مورد بررسی قرار بدهیم :   täglich همیشه ، دائم ، مدام ، همواره immer یومیه ، روز به روز ، روزانه     Täglich: so, dass etwas jeden Tag geschieht , nicht nur …

täglich, immerRead More »

müssen, sollen

  سلام دوستان، در این درس می خواهیم نگاهی داشته باشیم به دو فعل کمکی sollen و müssen و همچنین حالت های منفی آنها را نیز مورد بررسی قرار بدهیم.   sollen می بایستی müssen باید   nicht sollen نمی بایستی nicht müssen نباید   تفاوت و کاربرد :   در واقع müssen باید صد …

müssen, sollenRead More »

نگاهی به sitzen,setzen, legen, liegen, stellen, stehen در زبان آلمانی

  سلام دوستان ، در درس امروز می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به افعالی که از نظر مفهمومی مشابه و نزدیک بهم هستند.   setzen – sitzen legen – liegen stellen – stehen   در این درس می خواهیم با هم به طور دقیق و قابل فهم تر این افعال را از نظر …

نگاهی به sitzen,setzen, legen, liegen, stellen, stehen در زبان آلمانیRead More »

حداقل و حداکثر در زبان آلمانی

  سلام دوستان ،   در درس امروز می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به حداقل و حداکثر در زبان آلمانی و همچنین به تفاوت های دو فعل aufbauen و erbauen نیز بپردازیم.   من اعتقاد دارم که گرامر زبان آلمانی به هیچ عنوان سخت و دشوار نیست ، بلکه سخت و دشوار توضیح …

حداقل و حداکثر در زبان آلمانیRead More »

derselbe, dieselbe, dasselbe

  سلام دوستان ، در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به لغات : derselbe, dieselbe, dasselbe که اینها جانشین حرف تعریف ( آرتیکل ) یا ضمایر ما در جمله می شوند. اما به چه مفهومی هستند؟   dasselbe ->  همان چیز ( برای اسامی خنثی ) derselbe -> همان چیز ، …

derselbe, dieselbe, dasselbeRead More »