ضرب المثل های آلمانی

den Faden verlieren

  در درس امروز از سری دروس اصطلاحات آلمانی ، می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به اصطلاح den Faden verlieren   در زبان فارسی می گوییم رشته کلام از دستم خارج شد ، کنایه از این دارد که موضوعی را در هنگام گفتن آن از یاد برده ام ، در زبان آلمانی ما …

den Faden verlierenRead More »

اصطلاح آلمانی : Ohne Fleiß kein Preis

  نابرده رنج ، گنج میسر نمی شود   Nur wer sich bemüht hat Erfolg فقط کسی که سعی و تلاش میکند ، موفقیت را به دست می آورد.   ?Laura: Marie, lernen wir am Wochenende zusammen für die Klassenarbeit in Physik !Marie: Lust habe ich keine, aber ich brauche dringend eine gute Note und… …

اصطلاح آلمانی : Ohne Fleiß kein PreisRead More »