حروف اضافه در زبان آلمانی

نگاهی به حروف اضافه bei, zu, von

  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم یاد بگیریم که از حروف اضافه von , zu , bei چگونه و بهتر می توانیم استفاده کنیم.   همانطور که میدانید یکی از سر در گمی های زبان آموزان بکارگیری صحیح حروف اضافه است ، در این درس و درس های آینده ، من …

نگاهی به حروف اضافه bei, zu, vonRead More »

درس سی ام – تمام حروف اضافه به همراه چند نکته

 در زبان آلمانی ما دو نوع حرف اضافه داریم ۱. حروف اضافه ای که ثابت هستند و اسم بعد از خود را همواره به یک حالت اسمی می برند ۲. حروف اضافه که ثابت نیستند و بر اساس فعل و موقعیت جمله ، اسم ما را به حالت های اسمی Akkusativ یا Dativ میبرند.   …

درس سی ام – تمام حروف اضافه به همراه چند نکتهRead More »