جشن آبجو خوری در شهر بایرن

Oktoberfest جشن ماه اکتبر

  بعضی چیزها در کشور آلمان برایمان مسخره به نظر می آید اما وقتی قصه یا فلسفه پشت سر آنرا متوجه می شویم ، آنگاه برایمان جالب می شود ، یکی از همین چیزها برای مثال : جشن ماه اکتبر است   Oktoberfest جشن ماه اکتبر جشن ماه اکتبر ، جشن آبجوخوری است دو هفته‌ای …

Oktoberfest جشن ماه اکتبرRead More »