اصطلاحات آلمانی

auswendig

  سلام دوستان، در درس گذشته ما صفت aufwendig به معنی پر زحمت ، پر هزینه را داشتیم و گفتیم در اصطلاحات به معنی پر دردسر ، دنگ و فنگ دار است. اما امروز می خواهیم با هم صفت  auswendig را مورد بررسی قرار میدهیم : auswendig یک صفت می باشد از حفظ ، از …

auswendigRead More »

aufwendig

  سلام دوستان، در این درس از سری دروس اصطلاحات آلمانی ، می خواهیم به هم صفت aufwendig را مورد بررسی قرار بدهیم :   نکته : بعضی ها aufwendig را به صورت aufwändig می نویسند ، اما شکل درست آن همان aufwendig می باشد.   aufwendig یک صفت می باشد so, dass etwas mit …

aufwendigRead More »

mit einem Fuß im Gefängnis stehen

  در این درس کوتاه از سری دروس اصطلاحات آلمانی می خواهیم با هم به اصطلاح mit einem Fuß im Gefängnis stehen ( با یک پا در زندان قرار داشتن ) بپردازیم و ببینیم که این اصطلاح چه کاربرد و چه مفهومی می تواند در زبان فارسی داشته باشد.   mit einem Fuß im Gefängnis …

mit einem Fuß im Gefängnis stehenRead More »

den Faden verlieren

  در درس امروز از سری دروس اصطلاحات آلمانی ، می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به اصطلاح den Faden verlieren   در زبان فارسی می گوییم رشته کلام از دستم خارج شد ، کنایه از این دارد که موضوعی را در هنگام گفتن آن از یاد برده ام ، در زبان آلمانی ما …

den Faden verlierenRead More »

begeistern

  در این درس کوتاه از سری دروس اصطلاحات آلمانی ، می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به فعل begeistern   begeistern تشویق کردن ، تحسین کردن ، به وجد آوردن ، به هیجان آوردن   گذشته ساده : begeisterten گذشته کامل : haben begeistert   همچنین این فعل را همانند خیلی از افعال …

begeisternRead More »