اصطلاحات آلمانی به فارسی

die Luft ist rein

  die Luft ist rein همه چیز امن و امانه هوا صافه   یعنی اینکه دیگه خطری کسی را تهدید نمیکند و همه چیز اوکی شده است.   می توان به جای این اصطلاح از اصطلاح زیر نیز استفاده کرد   die Luft ist sauber هوا پاکه همه چیز امن و امانه   Jetzt ist …

die Luft ist reinRead More »

jemanden einbinden

  سلام دوستان ، در این درس کوتاه از سری دروس اصطلاحات آلمانی ، می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به اصطلاح : jemanden einbinden   اما قبل از هر چیز اجازه بدهید ببینیم که فعل جداشدنی einbinden به چه معنی و مفهومی می باشد.   einbinden یک فعل جدا شدنی می باشد در …

jemanden einbindenRead More »

اصطلاح آلمانی : Ohne Fleiß kein Preis

  نابرده رنج ، گنج میسر نمی شود   Nur wer sich bemüht hat Erfolg فقط کسی که سعی و تلاش میکند ، موفقیت را به دست می آورد.   ?Laura: Marie, lernen wir am Wochenende zusammen für die Klassenarbeit in Physik !Marie: Lust habe ich keine, aber ich brauche dringend eine gute Note und… …

اصطلاح آلمانی : Ohne Fleiß kein PreisRead More »