آموزش نامه نگاری

Entschuldigungsbriefe

  سلام دوستان، در درس گذشته نگاهی داشتیم به Entschuldigungsbrief و آمدیم نکات مهم در اینگونه نامه ها را باهم مورد بررسی قرار دادیم.   اما در درس امروز می خواهیم توضیحات تکمیلی تر و همچنین اصطلاحات و جملات مهم در اینگونه نامه ها را با یکدیگر بیاموزیم.   اصلاً کی و کجا ما می …

EntschuldigungsbriefeRead More »

um Rat fragen

  سلام دوستان، در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به جملاتی که می توانند در نامه نگاری های ما مورد استفاده قرار بگیرند، در صورتی که بخواهیم از کسی صلاح مشورت بگیریم. فرض بگیرید که ما در شرایطی قرار داریم که واقع نمیدانیم که چه باید بکنیم ، شروع میکنیم به …

um Rat fragenRead More »