Lektionen

abhängig, allergisch, angenehm, angesehen, angewiesen

در این بخش از سایت می توانید با صفت ها یا Adjektiv در زبان آلمان آشنا شوید. در واقع صفت ها در زبان آلمانی به دو کلی می توانند در زبان آلمانی مورد استفاده قرار بگیرند ۱. به تنهایی در جملات استفاده شوند ۲. به همراه حروف اضافه به کار برده شوند. اما قبل از …

abhängig, allergisch, angenehm, angesehen, angewiesenبیشتر بخوان »

قیدها Adverbien

  در این بخش از سایت می خواهیم با هم به قید در زبان آلمانی بپردازیم   قید یا Adverb در زبان آلمانی به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند   ۱. قید زمان ۲. قید مکان ۳. قید تاکیدی   شما برای دانستن و آشنا شدن با قید در زبان آلمانی و …

قیدها Adverbienبیشتر بخوان »

واژگان کلیدی در زبان آلمانی

  در این بخش از سایت می خواهیم با هم به واژگان کلیدی در زبان آلمانی بپردازیم. شما می توانید در این بخش از سایت با چیزی حدود دو هزار و پانصد واژه مهم و کلیدی به همراه مثال در جملات آشنا شوید و در واقع یاد بگیری که چگونه می توان آنها را در …

واژگان کلیدی در زبان آلمانیبیشتر بخوان »