اصطلاحات آلمانی

آموزش زبان آلمانی – اصطلاحات در ارتباط با سوال و پرسش

Fragen und Bestellen پرسش و سفارش Herr Ober / Fräulein , bitte! آقای پیشخدمت / خانم پیشخدمت ،لطفاً Ich möchte gerne essen / etwas trinken. چیزی برای خوردن / نوشیدن می خواهم. Kann ich bitte die Speisekarte haben? ممکن است لطفاً صورت غذا/ نوشیدنی ها را برایم بیاورید؟ می توانم لطفاً صورت غذا/ نوشیدنی ها …

آموزش زبان آلمانی – اصطلاحات در ارتباط با سوال و پرسشبیشتر بخوان »

آموزش زبان آلمانی – اصطلاحات در ارتباط با کنترل گذرنامه

کنترل گذرنامه (پاسپورت) Reisepass bitte……. لطفاً پاسپورتتان را بدهید. ( پاستون لطفاً) Hier ist mein Pass. بفرمایید این پاسپورت من است. Wie lange bleiben Sie hier? Wie lange möchten Sie hier bleiben? چند وقت اینجا میمانید؟برای چه مدت زمانی می خواهید اینجا بمانید؟ … eine Woche / einen Monat / Ich weiß es nicht. یک …

آموزش زبان آلمانی – اصطلاحات در ارتباط با کنترل گذرنامهبیشتر بخوان »

آموزش زبان آلمانی – اصطلاحات در ارتباط با تاکسی

سلام دوستان ، شاید برایتان پیش آمده باشد که بخواهید در کشور آلمان سوار تاکسی شوید یا اینکه کسی برای شما یک تاکسی بگیرد و بعد بخواهید به او آدرس بدهید تا شما را به مقصد برساند. در این درس با هم نگاهی داریم به نحوه گرفتن تاکسی و موقعیت های احتمالی که در تاکسی …

آموزش زبان آلمانی – اصطلاحات در ارتباط با تاکسیبیشتر بخوان »

Die Eile, eilig, eilen

یکی از راه های آسان برای یادگیری زبان آلمانی این روشی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت Die Eile که یک اسم است به معنی شتاب ، عجله را در نظر بگیرید ، همانطور که در فارسی ما می توانیم یک اسم را در نظر بگیریم و شبیه به آن صفت و فعل …

Die Eile, eilig, eilenبیشتر بخوان »

اصطلاحات پزشکی به زبان آلمانی

کوفتگی die Quetschung زخم سوختگی، سوختگی die Brandwunde بریدگی die schnittwunde خراشيدگی die Abschürfung ورم  die Beule جوش، کهير  der Ausschlag نيش زدگی der Stich کشش عضلانی  die Muskelzerrung زخم  die Wunde یرقان  die Gelbsucht بيماری مقاربتی  die Geschlechtskrankheit مسموميت غذایی  die Lebensmittelvergiftung معده درد  die Magenschmerzen سرخک  die Masern یبوست  die Verstopfung اسهال  der …

اصطلاحات پزشکی به زبان آلمانیبیشتر بخوان »