گرامر آلمانی

پرسشی کردن جملات !

در زبان آلمانی می توانیم به دو روش جملاتمان را پرسشی کنیم. ۱. مستقیم ۲. غیر مستقیم   در سوالی کردن مستقیم ما می توانیم یا از واژگان پرسشی استفاده کنیم یا اینکه نه ، بدون واژگان پرسشی سوال رو بپرسیم. مانند : ?Wo ist der Bahnhof آن ایستگاه قطار کجاست ؟   یا اینکه …

پرسشی کردن جملات !بیشتر بخوان »

نگاهی دقیق تر به Konjunktiv 2

در این درس می خواهیم با هم نگاهی دقیق تر به زمان Konjunktiv 2 داشته باشیم. با هم خواهیم درک کرد کی و کجا و در چه موقعیتی می بایستی فعل جمله ما به Konjunktiv 2 برود. ما می توانیم در ۴ حالت مختلف از Konjunktiv 2 یک فعل استفاده کنیم. 1.Als Fantasie : جمله …

نگاهی دقیق تر به Konjunktiv 2بیشتر بخوان »

از مطالب گرامری خسته شده اید ؟

کوتاه ترین روش برای یادگیری زمان حال ساده ، زمان گذشته ساده و زمان گذشته کامل درک این تصویر زیر است اگر خیلی حوصله خواندن گرامر زبان آلمانی رو ندارید و خسته شده اید می توانید این فعل ها رو در سه زمان حال و گذشته ساده و همچنین گذشته کامل به خاطر بسپارید و …

از مطالب گرامری خسته شده اید ؟بیشتر بخوان »

صرف افعال ، افعال کمکی و افعال جداشدنی ، با قاعده و بی قاعده ؟

افعال در زبان آلمانی یکی از بخش های مهم گرامری می باشد افعال به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند افعال جدا شدنی افعال جدا نشدنی و اما همین افعال خود به دو دسته دیگر نیز تقسیم می شوند افعال با قاعده افعال بی قاعده برای مطالعه و درک بیشتر این درس رو …

صرف افعال ، افعال کمکی و افعال جداشدنی ، با قاعده و بی قاعده ؟بیشتر بخوان »