beginnen, begründen, begrüßen, behalten, bekommen

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

 

سلام دوستان

در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم

 

beginnen, begründen, begrüßen, behalten, bekommen

 

 

beginnen

آغاز نمودن ، شروع كردن ، پديدار شدن ، آغاز گشتن ، شروع شدن ، به كارى پرداختن ، انجام دادن

 

گذشته ساده : begannen

گذشته کامل : haben begonnen

 

ترتیب در جمله : A+

 

همانند فارسی که ما همواره چیزی را شروع میکنیم یا چیزی را آغاز میکنیم

پس به دلیل وجود ( را ) در جمله پی می بریم که می بایستی از حالت اسمی Akkusativ استفاده کنیم یا به زبان ساده تر اینکه این فعل ، اسم جمله را به حالت Akkusativ میبرد.

 

Bald beginne ich einen Deutschkurs

من به زودی یک کلاس آموزش زبان آلمانی را آغاز یا شروع میکنم

 

 

begründen

به کرسی نشاندن ، توجیه کردن ، تصدیق کردن

 

گذشته ساده : begründeten

گذشته کامل : haben begründet

 

ترتیب در جمله : A+

همانند فارسی که همواره چیزی را توجیه میکنیم یا می خواهیم حرف و نظری را به کرسی بنشانیم

پس به دلیل وجود ( را ) در جمله پی می بریم که می بایستی از حالت اسمی Akkusativ استفاده کنیم یا به زبان ساده تر اینکه این فعل ، اسم جمله را به حالت Akkusativ میبرد.

 

Ich begründe meine Meinung nicht

من نظرم را به کرسی نمی نشانم

 

به طوری که نمی خواهم نظر خودم را توجیه کنم و آنرا به کرسی بنشانم

 

 

begrüßen

سلام گفتن ، درود گفتن ، خير مقدم گفتن ، خوشامد گفتن

 

گذشته ساده : begrüßten

گذشته کامل : haben begrüßt

 

ترتیب در جمله : A+

همانند فارسی که همواره ما کسی را درود و سلام می فرستیم یا کسی را خوش آمد می گوییم

پس به دلیل وجود ( را ) در جمله پی می بریم که می بایستی از حالت اسمی Akkusativ استفاده کنیم یا به زبان ساده تر اینکه این فعل ، اسم جمله را به حالت Akkusativ میبرد.

 

?Begrüßt ihr die Gäste

شماها با مهمان ها خیر و مقدم گفتید؟

 

 

behalten

نگهداشتن , به خاطر سپردن ، در ياد داشتن ، در خاطر داشتن , تحت نظارت داشتن ، مراقب بودن ، مواظب بودن , حفاظت كردن ، نگاه دارى كردن , بر حق بودن ، حق داشتن

 

گذشته ساده : behielten

گذشته کامل : haben behalten

 

ترتیب در جمله : A+

همانند فارسی که همواره ما چیزی را حفظ میکنیم یا چیزی را نگه میداریم ، چیزی را در یاد و خاطره حفظ میکنیم

پس به دلیل وجود ( را ) در جمله پی می بریم که می بایستی از حالت اسمی Akkusativ استفاده کنیم یا به زبان ساده تر اینکه این فعل ، اسم جمله را به حالت Akkusativ میبرد.

 

Ich behalte diesen Ring

من آن حلقه را حفظ میکنم

 

 

bekommen

گرفتن ، غصب كردن ، دريافتن ، مال خود كردن , غصب كردن ، به زور گرفتن چيره شدن ، تسلط يافتن ، مستولى شدن , خريدن ، به دست آوردن ، كسب كردن

 

گذشته ساده : bekamen

گذشته کامل : haben bekommen

 

ترتیب در جمله : A+

 

همانند فارسی که ما همواره چیزی را مال خود میکنیم ، چیزی را دریافت میکنیم

پس به دلیل وجود ( را ) در جمله پی می بریم که می بایستی از حالت اسمی Akkusativ استفاده کنیم یا به زبان ساده تر اینکه این فعل ، اسم جمله را به حالت Akkusativ میبرد.

 

?Bekommen Sie den Fisch

شما آن ماهی را گرفتید؟ شما آن ماهی را مال خود کردید؟

 

 

آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : de.alemani.de

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

دیدگاهی بنویس

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *