مرتضی غلام نژاد

die Luft ist rein

  die Luft ist rein همه چیز امن و امانه هوا صافه   یعنی اینکه دیگه خطری کسی را تهدید نمیکند و همه چیز اوکی شده است.   می توان به جای این اصطلاح از اصطلاح زیر نیز استفاده کرد   die Luft ist sauber هوا پاکه همه چیز امن و امانه   Jetzt ist …

die Luft ist reinبیشتر بخوان »

derselbe, dieselbe, dasselbe

  سلام دوستان ، در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به لغات : derselbe, dieselbe, dasselbe که اینها جانشین حرف تعریف ( آرتیکل ) یا ضمایر ما در جمله می شوند. اما به چه مفهومی هستند؟   dasselbe ->  همان چیز ( برای اسامی خنثی ) derselbe -> همان چیز ، …

derselbe, dieselbe, dasselbeبیشتر بخوان »

تحصیل در آلمان

  آغاز تحصیل در دانشگاه های آلمان با آزمون TestDaF   تفاوتی نمیکند در کدام رشته و کدام شهر قصد تحصیل در کشور آلمان را دارید. آزمون TestDaF توسط تمام دانشگاه های آلمان به عنوان مدرک معتبر زبان به رسمیت شناخته می شود.   شما هم چنین از این مدرک برای کار نیز می توانید …

تحصیل در آلمانبیشتر بخوان »

hinter die Ohren schreiben

  hinter die Ohren schreiben پشت گوش ها نوشتن به معنی : sich etwas merken چیزی را به خوبی به یاد داشتن در فارسی گفته می شود : چیزی را آویزه گوش کردن! Das schreibst du dir schön hinter die Ohren اینرا ( خوب ) آویزه گوش هایت کن!         Was steht …

hinter die Ohren schreibenبیشتر بخوان »

entkommen – versprechen

  entkommen یک فعل می باشد گریختن ، فرار کردن ، خلاص شدن ، رها و آزاد شدن   گذشته ساده : entkammen گذشته کامل : sein entkommen aus dem Gefängnis entkommen از زندان گریختن ، از زندان فرار کردن versprechen یک فعل می باشد قول دادن ، وعده دان گذشته ساده : versprachen گذشته …

entkommen – versprechenبیشتر بخوان »