کاربرد es و gibt در جملات آلمانی


ما می توانیم از gibt و es برای پرسش کردن در مورد وجود داشتن چیزی در جایی استفاده کنیم.

gibt = geben

فعل geben در زبان آلمانی معانی زیادی دارد که یکی از آنها ( وجود داشتن ) می باشد.

هر گاه بخواهیم در مورد وجود داشتن چیزی سوال بپرسیم می توانیم با ترکیب کردن gibt و es جملات پرسشی بسازیم. و یا به آن پاسخ دهیم.

به مثال های زیر توجه کنید :

Gibt es hier ein Telefon?

در اینجا یک تلفن وجود دارد ؟

و اگر بخواهیم پاسخ بدهیم :

Ja, es gibt hier ein Telefon.
Nein, es gibt hier kein Telefon.

بله ، اینجا یک تلفن وجود دارد.
نه ، اینجا هیچ تلفنی وجود ندارد.

Gibt es hier ein Schwimmbad.

در اینجا یک استخر شنا وجود دارد ؟

Ja, es gibt hier ein Schwimmbad.
Nein, es gibt hier kein Schwimmbad.

بله، در اینجا یک استخر شنا وجود دارد.
نه ، در اینجا هیچ استخر شنایی وجود ندارد.

Gibt es hier eine Toilette?
آیا یک دستشویی در اینجا وجود دارد؟

Ja, es gibt hier eine Toielette.
Nein, es gibt hier keine Toilette.

بله ، در اینجا یک دستشویی وجود دارد.
نه ، در اینجا هیچ دستشویی وجود ندارد.

 

موفق باشید. ?