واژگان کلیدی در زبان آلمانی

 

در این بخش از سایت می خواهیم با هم به واژگان کلیدی در زبان آلمانی بپردازیم.

شما می توانید در این بخش از سایت با چیزی حدود دو هزار و پانصد واژه مهم و کلیدی به همراه مثال در جملات آشنا شوید و در واقع یاد بگیری که چگونه می توان آنها را در جملات استفاده کرد.

 

این بخش در حال تکمیل شدن است

 

Angestellte, Angst, ängstlich, anhaben, ankommen
  سلام دوستان در این درس از دروس واژگان کلیدی ، می خواهیم با هم به واژگان زیر بپردازیم :
Read more.
angeblich, Angebot, angehen, Angehörige, angenehm
  سلام دوستان   در این درس می خواهیم با هم به واژگان کلیدی زیر بپردازیم :   angeblich, Angebot,
Read more.
anders, Anfang, anfangen, anfangs, anfassen
  سلام دوستان در این درس می خواهیم با هم به واژگان کلیدی زیر بپردازیم :   anders, Anfang, anfangen,
Read more.
sich amüsieren, an, analysieren, anbieten, ander, sich ändern
  سلام دوستان در درس امروز به واژگان کلیدی زیر خواهیم پرداخت :   sich amüsieren, an, analysieren, anbieten, ander,
Read more.
Alltag, also, alt, Alter, alternativ, Ampel, Amt
    سلام دوستان در درس امروز می خواهیم واژگان کلیدی زیر را مورد بررسی قرار بدهیم :   Der
Read more.
der Alarm, der Alkohol, allein, aller, allerdings, allgemein
  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم واژگان کلیدی زیر را مورد بررسی قرار بدهیم :   der Alarm,
Read more.
Achtung, Adresse, lauten, aehnlich, aktiv, aktuell
    سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم به واژگان کلیدی زیر بپردازیم :   Achtung, Adresse,
Read more.
abtrocknen, abwärts, fuehren, abwesend, ach, achten
  سلام دوستان ، در این درس می خواهیم با هم به واژگان کلیدی زیر بپردازیم :   abtrocknen, abwärts,
Read more.
Abschnitt, Absender, Absicht, abstimmen, Abteilung
  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم واژگان کلیدی زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   Der Abschnitt, der
Read more.
ablehnen, abmachen, abmelden, abnehmen, abschließen
    سلام دوستان در این درس می خواهیم باهم پنج فعل مهم و پرکاربرد زبان آلمانی را مورد بررسی
Read more.
abgeben, abhängig, abheben, abholen, das Abitur
  سلام دوستان در درس امروز به واژگان کلیدی زیر خواهیم پرداخت :   abgeben, abhängig, abheben, abholen, das Abitur
Read more.
ab, aber, abfahren, die Abfahrt, abfliegen
    سلام دوستان سری درس های WORTSCHATZ واژگان کلیدی زبان آلمانی را با هم شروع میکنیم. در این سری
Read more.