واژگان کلیدی در زبان آلمانی

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

 

در این بخش از سایت می خواهیم با هم به واژگان کلیدی در زبان آلمانی بپردازیم.

شما می توانید در این بخش از سایت با چیزی حدود دو هزار و پانصد واژه مهم و کلیدی به همراه مثال در جملات آشنا شوید و در واقع یاد بگیری که چگونه می توان آنها را در جملات استفاده کرد.

 

این بخش در حال تکمیل شدن است

 

Angestellte, Angst, ängstlich, anhaben, ankommen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در این درس از دروس واژگان
Read more.
angeblich, Angebot, angehen, Angehörige, angenehm
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان   در این درس می خواهیم
Read more.
anders, Anfang, anfangen, anfangs, anfassen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در این درس می خواهیم با
Read more.
sich amüsieren, an, analysieren, anbieten, ander, sich ändern
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز به واژگان کلیدی
Read more.
Alltag, also, alt, Alter, alternativ, Ampel, Amt
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!     سلام دوستان در درس امروز می خواهیم
Read more.
der Alarm, der Alkohol, allein, aller, allerdings, allgemein
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم واژگان
Read more.
Achtung, Adresse, lauten, aehnlich, aktiv, aktuell
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!     سلام دوستان در درس امروز می خواهیم
Read more.
abtrocknen, abwärts, fuehren, abwesend, ach, achten
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان ، در این درس می خواهیم
Read more.
Abschnitt, Absender, Absicht, abstimmen, Abteilung
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم واژگان
Read more.
ablehnen, abmachen, abmelden, abnehmen, abschließen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!     سلام دوستان در این درس می خواهیم
Read more.
abgeben, abhängig, abheben, abholen, das Abitur
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز به واژگان کلیدی
Read more.
ab, aber, abfahren, die Abfahrt, abfliegen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!     سلام دوستان سری درس های WORTSCHATZ واژگان
Read more.
image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

2 thoughts on “واژگان کلیدی در زبان آلمانی”

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *