واژگان کلیدی در زبان آلمانی

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

 

در این بخش از سایت می خواهیم با هم به واژگان کلیدی در زبان آلمانی بپردازیم.

شما می توانید در این بخش از سایت با چیزی حدود دو هزار و پانصد واژه مهم و کلیدی به همراه مثال در جملات آشنا شوید و در واقع یاد بگیری که چگونه می توان آنها را در جملات استفاده کرد.

 

این بخش در حال تکمیل شدن است

 

نگاهی به vergelten در زبان آلمانی
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!سلام دوستان ، در این درس می خواهیم با هم
Read more.
Zeitumstellung
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!سلام دوستان ، در این درس میخواهیم با هم به
Read more.
تفاوت pro و per در زبان آلمانی
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان، در این درس از سری دروس
Read more.
نگاهی به فعل klettern در زبان آلمانی
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن! سلام دوستان در این درس میخواهیم باهم نگاهی داشته
Read more.
ändern, verändern, abändern به فارسی
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان، در این درس می خواهیم با
Read more.
tauschen, umtauschen, austauschen, eintauschen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!     سلام دوستان در این درس می خواهیم
Read more.
beim Friseur اصطلاحات آلمانی در آرایشگاه
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در این درس می خواهیم با
Read more.
نگاهی به مبحث eingeleitet و uneingeleitet در زبان آلمانی
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان ، در این درس گرامری می
Read more.
mögen, möchten, wollen, werden
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!سلام دوستان ، در این درس ویدیویی به افعال mögen,
Read more.
پکیج آموزش زبان آلمانی
پکیج آموزش زبان آلمانی Alemani
Read more.
Bewerbung
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!سلام دوستان ، در درس امروز می خواهیم با هم
Read more.
Rechtsanwalt Kündigung
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان،   در این درس با هم
Read more.
معرفی پکیج Alemani
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!آموزشگاه آنلاین زبان آلمانی Alemani   پکیج Alemani چیست؟ در
Read more.
Doppelkonjunktionen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!     سلام دوستان در این درس گرامری می
Read more.
پیشوندهای hin, her به همراه افعال
hin، her, heran پس ترکیب شدن با افعال آلمانی چه معنی و مفهومی به آنها می بخشند؟ hinkommen, herkommen, hingehen
Read more.
نقش hoch به همراه صفات در زبان آلمانی
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان، در درس امروز می خواهیم با
Read more.
روزهای هفته آلمانی
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در این درس کوتاه می خواهیم
Read more.
نگاهی به bloß در زبان آلمانی
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان، در این درس می خواهیم با
Read more.
نگاهی به klären- و پیشوندهای آن
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان، در این درس می خواهیم باهم
Read more.
نگاهی به zwar و und zwar در زبان آلمانی
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان، در درس امروز می خواهیم با
Read more.
کارتون آلمانی شادمانی با زیرنویس فارسی
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در این بخش از سایت شما
Read more.
کارتون آلمانی
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   یادگیری زبان آلمانی به همراه فیلم و کارتون
Read more.
کارتون آلمانی به همراه زیر نویس فارسی
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان، اولین درس از سری دروس کارتون
Read more.
نگاهی به فعل fahren و پیشوندهای آن
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان،   در این درس می خواهیم
Read more.
نگاهی به quasi, fast, beinahe در زبان آلمانی
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان، در درس امروز می خواهیم با
Read more.
نگاهی به حروف اضافه bei, zu, von
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با
Read more.
täglich, immer
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان در درس امروز از سری دروس
Read more.
müssen, sollen
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان، در این درس می خواهیم نگاهی
Read more.
fertig sein, bereit sein
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن! سلام دوستان، در درس امروز می خواهیم با هم
Read more.
?Was bedeutet eigentlich werden
نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن!   سلام دوستان ،   در درس گذشته یادگرفتیم
Read more.
image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

2 thoughts on “واژگان کلیدی در زبان آلمانی”

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *