Grammatik

دستور زبان پیچیده آلمانی را به زبان ساده بیاموز!​

در این بخش از سایت شما می توانید تمام جزوات دستور زبان آلمانی را در اختیار داشته باشید.

سطح جزوات از A1 شروع می شود تا سطح C2

آموزشگاه آنلاین زبان آلمانی

درس پنجاه و سوم – نگاهی به n-Deklination

درس پنجاه و چهارم – نگاهی کلی بر حروف ربط

درس پنجاه و پنجم – نگاهی بر danach و daneben

درس پنجاه و ششم – نگاهی به فعل erinnern

درس پنجاه و هفتم – نگاهی به es sei denn, dass

درس پنجاه و هشتم – نگاهی به irgend در زبان آلمانی

درس پنجاه و نهم – افعال به همراه حروف اضافه ( Verben mit Präpositonen )

درس شصتم – کاربرد anstatt در جملات آلمانی

درس شصت و یکم – تفاوت میان sonst, weiter, ander در زبان آلمانی

درس شصت و دوم – نگاهی به solch در زبان آلمانی

درس شصت و سوم – نگاهی به allerdings در زبان آلمانی

درس شصت و چهارم – تفاوت entweder و oder

درس شصت و پنجم – استفاده از اسامی بدون آرتیکل آنها

درس شصت و ششم – نگاهی به  geschweige denn در زبان آلمانی

درس شصت و هفتم – نگاهی دیگر به حروف اضافه در زبان آلمانی 

درس شصت و هشتم – نگاهی به فعل ziehen به همراه پیشوندهای آن

درس شصت و نهم – مفهوم ( تا ) در زبان آلمانی 

درس هفتادم – کاربرد es و gibt در جملات آلمانی

درس هفتاد و یکم – نگاهی به کاربرد zu در جملات آلمانی

درس هفتاد و دوم – نگاهی به افعال wachen و wecken 

درس هفتاد و سوم – نگاهی به افعال sprechen, reden, sagen, erklären, erzählen

درس هفتاد و چهارم – selbst oder selber ؟

درس هفتاد و پنجم – نگاهی به فعل freuen به همراه حرف اضافه آن

درس هفتاد و ششم – نگاهی به قید های زمان در زبان آلمانی

درس هفتاد و هفتم – نگاهی کلی به حروف ربط و قیدها در زبان آلمانی

درس هفتاد و هشتم – نگاهی به فعل vermeiden و benutzen در زبان آلمانی

درس هفتاد و نهم – نگاهی به فعل rufen به همراه پیشوندهای آن در زبان آلمانی

درس هشتادم – نگاهی به فعل steigen به همراه پیشوندهای آن در زبان آلمانی

درس هشتاد و یکم – نگاهی به gegenüber در زبان آلمانی

درس هشتاد و دوم – نگاهی به gegen, dagegen , wogegen در زبان آلمانی

درس هشتاد و سوم – ارتباط اسامی و افعال

درس هشتاد و چهارم – نگاهی به صفت ها به همراه حروف اضافه آنها

درس هشتاد و پنجم – نگاهی به فعل lesen به همراه پیشوندهای آن

درس هشتاد و ششم – نگاهی به فعل antworten و fragen به همراه حروف اضافه آنها

درس هشتاد و هفتم – نگاهی به پیشوند be به افعال و خداحافظی با حروف اضافه

درس هشتاد و هشتم – با جا به جای اشکال در یک جمله ، منظور خودمان را نیز تغییر دهیم

درس هشتاد و نهم – دانلود لیست افعال مهم زبان آلمانی به همراه حروف اضافه آنها

درس نودهم – منفی کردن صفت در زبان آلمانی

درس نود و یکم – نگاهی به پیشوند um در افعال

درس نود و دوم – نگاهی به deshalb و weshalb در زبان آلمانی

درس نود و سوم – نگاهی به فعل vorstellen در زبان آلمانی

درس نود و چهارم – نگاهی به دو فعل پر کاربرد ausgehen و weggehen

درس نود و پنجم – نگاهی به es liegt vor در زبان آلمانی

درس نود و ششم – نگاهی به پسوندهای weg, los, vorbei در زبان آلمانی

درس نود و هفتم – نگاهی به deshalb, obwohl, trotzdem و دیگر حروف ربط

درس نود و هشتم – نگاهی به sofern و insofern در زبان آلمانی

درس نود و نهم – نگاهی به Kaum dass در زبان آلمانی

درس صدم – نگاهی به مبحث Partizip در زبان آلمانی

درس صد و یکم – نگاهی به beinahe در زبان آلمانی

درس صد و دوم – نگاهی کلی به افعال verstehen, kapieren, begreifen در زبان آلمانی

درس صدو سوم – نگاهی به حرف اضافه bezüglich و همچنین بررسی صفت diesbezüglich در زبان آلمانی

درس صد و چهارم – نگاهی به واژگان تاکیدی در جملات 

درس صد و پنجم – نگاهی به اصطلاح در اینباره و در این رابطه 

درس صد و ششم – نگاهی به falls در زبان آلمانی

درس صد و هفتم – چگونه اصطلاحاتی همانند از دست کسی عصبانی ، ناراحت ، شاکی بودن و … را در زبان آلمانی بیان کنیم؟

درس صد و هشتم – نگاهی به wie oft , sooft, sooft wie در زبان آلمانی

درس صد و نهم – نگاهی به فعل wünschen و entscheiden در زبان آلمانی

درس صد و دهم – نگاهی کلی به حالت اسمی Genitiv در زبان آلمانی

درس صد و یازدهم – نگاهی به حداقل و حداکثر در زبان آلمانی

درس صد و دوازدهم – نگاهی به مبحث Nominal و Verbal در زبان آلمانی

نگاهی به damit در زبان آلمانی

نگاهی به تفاوت و کاربردهای von, aus در زبان آلمانی

نگاهی به sowohl…als auch و همچنین sowohl…als wie در زبان آلمانی

نگاهی به jemals و irgendwann در زبان آلمانی

نگاهی به irgend و nirgend در زبان آلمانی

نگاهی به in diesem Zusammenhang در زبان آلمانی

نگاهی به zwischen, die Zwischenzeit, zwischenzeitlich در زبان آلمانی

نگاهی به derselbe, dieselbe, dasselbe در زبان آلمانی

کالبدشکافی افعال و جملات در زبان آلمانی 

نگاهی به wären, hätten, würden در زبان آلمانی

نگاهی به beziehungsweise در زبان آلمانی

نگاهی به wenn bloß در زبان آلمانی

نگاهی به افعال setzen,sitzen – legen,liegen – stellen,stehen در زبان آلمانی

نگاهی جامع و کلی تر به زمان آینده و جملات آن در زبان آلمانی

نگاهی به Passiv و کاربردهای فعل werden در زبان آلمانی

نگاهی به حروف اضافه von, zu, bei در زبان آلمانی

نگاهی به quasi, fast, beinahe در زبان آلمانی

نگاهی به فعل fahren به همراه پیشوندهای آن

تفاوت میان viel و sehr در زبان آلمانی

نگاهی به zwar, und zwar و nämlich در زبان آلمانی

نگاهی به klären- و پیشوندهای آن در زبان آلمانی

نگاهی به bloß در زبان آلمانی

نگاهی به hoch و ارتباط آن با صفات در زبان آلمانی

نگاهی به پیشوندهای hin, her در زبان آلمانی

نگاهی به مبحث  Doppelkonjugationen در زبان آلمانی

نگاهی به مبحث eingeleitet و uneingeleitet در زبان آلمانی

نگاهی به فعل tauschen و پیشوندهای آن در زبان آلمانی

نگاهی به فعل ändern و پیشوندهای آن در زبان آلمانی

نگاهی به فعل klettern در زبان آلمانی

تفاوت و کاربرد per و pro در زبان آلمانی

نگاهی به اصطلاح خدا خیرت بده و فعل vergelten

تفاوت viel و sehr و همچنین نگاهی به zu viel و viel zu

پیشوندهای دو بخشی به همراه افعال آلمانی

انواع قرار دادن در زبان آلمانی

نگاهی به dasselbe, derselbe, dieselbe و مقایسه آن با das Gleiche, der Gleiche, die Gleiche و همچنین آشنا شدن با کاربردهای dasjenige, derjenige, diejenige در زبان آلمانی

نگاهی به im Prinzip و aus Prinzip به همراه فعل enthalten در زبان آلمانی

239 thoughts on “Grammatik”

 1. سلام ممنون از زحماتتون
  میشه یه توضیحی در مورد تلفظ el,ol,al,ulبدید و اینکه بعداز اینا حروف صدا دار بیاد چه طور تلفظ میشن؟
  ممنون از زحماتتون

 2. سلام استاد …یه تعدادی از مباحث بخش دیگر دروس گرامری باز نمی شوند
  از درس نگاهی به فعل kommenتا درس نگاهی به فعل hören
  ممیخواستم ببینم مشکلومنهدفقط یا واسه بقیه هم باز نمی شه؟

 3. با سپاس فراوان.لطفا یک توضیح کامل از Zweiteilige Konnektoren و Es و Negation mit Wortbildung و Wortstellung im Satz و Vergleichssätze mit als und wie و Konnektoren um zu,ohne zu,statt zu اموزش دهید.سایت شما قوی هست بدلیل وجود خود شخص شما و خیلی حیفه که این مباحث داخلش نباشه.مشتاقانه منتظر اموزش شما در رابطه با این مباحث هستم.سال جدید را هم به شما دوست وفادار تبریک عرض میکنم.بدرود.

 4. باسلام.بابت تمام زحمات سپاس گزارم.خیلی خیلی ممنونم .بعلت اینکه بنده شاغل هستم و نمیتونم تو کلاس حضور کافی داشته باشم سایت شما خیلی خیلی به من کمک کرد.متشکرم.همیشه سلامت و موفق و شاد باشید.

 5. فقط میتونم بابت تمام زحماتت ازت تشکر کنم. تو این اوضاع بد مالی و گرونی اساتید واقعا شما
  کمک کردید به ما و من کاملا درس هارو متوجه می شم. خدا حفظ کن خودتون و خانوادتون.

 6. سلام استاد.واقعا خسته نباشید.
  دوتا موضوع داشتم.تلفظ بعضی از حروف رو نذاشتید و هم چنین اگر ممکنه استثناءهای تلفظ رو هم درس بدهید
  دوم اینکه اگر برایتان مقدور هست لیستی از تمام کلماتی مورد نیاز و لازم برای تسلط کافی برای صحبت کردن به زبان آلمانی رو هم در سایت قرار دهید.

 7. سلام وقتتون بخير، ميخواستم بابت همه ي زحمات شبانه روزي شما تشكر كنم. اميدوارم خدا براتئن نو مراحل بعدي زندگيتوم جبران كنه. ميخواستم بگم 3 درس موجود نبود اگر لطف كنين اونا رو روي سايت بزارين. درس تفاوت viel و sehr درس نگاهي به فعل kommen ودرس فعل horen و پيشوندهاي آن. با تشكر

 8. خیلیییییییییی کارت درسته دمت گرم انصافا
  یه خواهش دارم اگر امکانش هست افعال مهم رو همراه با تمام پیشوندهایی که میگیرن بصورت مرتب و پشت سرهم قرار بدین خیلی عالی میشه

 9. سلام ممنون از وقتی که گذاشتین وه اطلاعات را در اختیار ما قرار دادید.
  خواهشمندم فایل های هر سطحی را زیپ و قابلیت تبدیل به وردش بزارید. چون من برای خودم میخوام مرتبشون متاسفانه چون اون فرمت نداره امکان پذیر نیست .
  ممنون میشم رسیدگی کنید.

 10. سلام میشه لطفا بفرمائید
  کدام گنتیو صحیح است؟
  Die Ankunft des millionsten Gastarbeiters
  Oder
  Die Ankunft der millionsten Gastarbeiter

  ممنون میشم

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *