دستور زبان آلمانی
گرامر پیچیده آلمانی را به زبان ساده بیاموزید
Schritte Plus آموزش سری کتاب های
شروع به یادگیری زبان شیرین آلمانی کنید
نرم افزار های آموزشی برای دستگاه های اندروید
دانلود نرم افزار های آموزشی از دو سایت گوگل پلی و کافه بازار

گرامر زبان آلمانی

در این بخش از سایت می توانید از سطح A1 تا سطح C1 تمام مطالب مربوط به گرامر یا دستور زبان آلمانی را به زبان ساده بیاموزید!

کلیک کنید

آموزش زبان آلمانی

در این بخش از سایت می توانید سری کتاب های Schritte Plus را به صورت رایگان از سطح A1 تا B2 بیاموزید ، این سری کتاب ها شامل ۶ کتاب در سطوح مختلف هستند!

کلیک کنید

نرم افزارهای آموزشی

به کمک نرم افزارها و پروژه های که در دست ساخت و طراحی هستند ، زبان آلمانی را ساده تر و سریع تر بیاموزید! شما می توانید از دو سایت گوگل پلی و کافه بازار به نرم افزارهای آموزشی من دسترسی پیدا کنید.

کلیک کنید